GPS met vlinderbloemigen als rustgewas

- NIEUW OP DE PROEFLOCATIE -

De uitwerking van het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn en het nieuwe GLB gaan melkveehouders op hun bedrijf merken. Onder andere bij de inzet van stikstofkunstmest en dierlijke mest en bij de gewasverruiming in het bouwplan. Wat zijn hier mogelijke oplossingen?

Melkveehouder Willem Verkuijlen onderzoekt de toepassing en stikstofbehoefte van Legu Hafer, een GPS-mengsel (Gehele Plant Silage) met vlinderbloemigen. De verwachting is dat dit een goed rustgewas in het bouwplan is en een lage stikstofbehoefte heeft. Zo kun je als melkveehouder geld besparen door minder aankoop kunstmest en tegelijkertijd werken aan bodemverbetering.

Vaste mest of drijfmest 
Omdat het gewas in juli/augustus geoogst wordt, ontstaat er ruimte voor een goede groenbemester. Dit is extra interessant bij het gebruik van vaste mest. Omdat de stikstof later vrijkomt dan bij drijfmest kan het restant nog worden opgenomen door de groenbemester. Daarom kijkt Verkuijlen ook naar het effect van de mestsoort (vaste mest en drijfmest) en de hoeveelheid stikstof op het GPS en het volggewas

Doelstellingen van deze proef

  • Mogelijkheden van GPS als rustgewas in beeld brengen
  • Stikstofbenutting optimaliseren
  • Boven- en ondergrondse biodiversiteit verhogen

Voordelen
De verwacht voordelen zullen zijn:  

  • Vlinderbloemigen binden stikstof uit de lucht
  • Mengteelt zorgt voor risicospreiding in de teelt
  • Bloemen kleuren het landschap
  • Verschillende worteltypes verbeteren de bodem
  • Efficiënt gebruik van vaste mest binnen het bouwplan


Bijzonderheden

Thema: Eiwit van eigen bodem
Aanvrager: Willem Verkuijlen
In samenwerking met: DSV Zaden
Financiering: grond beschikbaar gesteld door AgroProeftuin de Peel
Looptijd: 2022 - 2023
Locatie: proeflocatie Zeeland