Gewasgroep lupine

Lupine past als eiwitrijke peulvrucht perfect in een gezond en duurzaam voedingspatroon. Het is een gewas dat goed te telen is onder Nederlandse omstandigheden. Daarbij heeft het diverse voordelen in de rotatie: het legt stikstof vast en draagt bij aan de koolstofopbouw in de bodem. De voordelen voor de vruchtwisseling zijn de reden waarom lupine onderdeel is van het project Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten

In dit project zoeken telers in Oost-Brabant en Noord-Limburg (De Peel) - verenigd in de telersgroep lupine - naar nieuwe teelten die geschikt zijn als rotatiegewas in een intensief bouwplan. Het doel is om teelten te onderscheiden die goed zijn voor bodem, water én boer. 

 

Tools

 

Publicaties