De teelt van mais met klimbonen

Meer eiwit van eigen land met mengteelt mais & bonen

De teelt van mais met klimbonen levert een meer eiwitrijk ruwvoer op. Dat blijkt uit een proef op een van de percelen van AgroProeftuin De Peel. Initiatiefnemer en melkveehouder Geert Hol is blij dat zijn verwachtingen uit zijn gekomen: “Zo kunnen we op krachtvoer besparen.”

Hol wil meer eiwit van eigen land halen voor zijn melkvee. “Mais bevat veel energie, maar weinig eiwit. Mijn uitgangspunt bij de start van de proef was dat bonen een goede aanvulling zijn omdat ze eiwit bevatten. Met eiwitrijk ruwvoer zouden we minder krachtvoer hoeven te voeren. Minder krachtvoer betekent minder import van soja. Een win-win dus.”

Lees hier Hol zijn motivatie voor de proef. 

Sprong in voederwaarde
In totaal brengt de mais-klimboon-teelt 71 kg meer ruw eiwit en 153 kg meer zetmeel per hectare op dan alleen maisteelt. Qua voederwaarde betekent dit dat de mengteelt een hoger eiwitopbrengst (+15% DVE/ha) en een hogere energieopbrengst (+6% VEM/ha) heeft. 
Ook de economische voederwaarde van de mengteelt is berekend: € 294 per ton droge stof. De economische voederwaarde van de mais is € 273,27 per ton droge stof (Klop, 2021).

Hogere melkopbrengst
In dit onderzoek kon de melkgift niet geanalyseerd worden. Het vet- en eiwitgehalte in de melk voor en na het voeren is dus niet bekend. Wel veronderstellen de onderzoekers dat door de hogere voedingswaarde er meer melk per hectare voedergewas geproduceerd kan worden. Vooral omdat de voedereenheid melk (VEM) van het mengsel hoger is dan van alleen maïs. Door de hogere voederwaarde is wellicht minder krachtvoer nodig. 

Geen kunstmest gebruikt in deze proef
In de mengteelt is de voorraad stikstof in de bodem flink toegenomen. Bonen hebben de eigenschap in samenwerking met Rhizobium bacteriën stikstof uit de lucht te halen en op te slaan in hun wortelknolletjes. Zo komt de stikstof beschikbaar voor zowel de bonen als de mais. Voordeel is dat het toedienen van stikstofkunstmest niet nodig is.

Meer mengteelt-proeven
In 2022 wordt de proef met de mengteelt herhaald. Zowel op de proeflocatie als op andere locaties in Nederland. Door op meerdere locaties te testen, ontstaat een steeds beter beeld van de mogelijkheden.

Betrokkenen
Deze proef is mede mogelijk gemaakt door: AgroProeftuin De Peel, melkveebedrijf Hol, Agrifirm en Eurofins Agro. 

Ideeën voor meer eiwit van eigen land
Heb jij een idee om meer eiwit van eigen land te halen of een andere manier om te verduurzamen? AgroProeftuin De Peel helpt je om een praktijkproef op te zetten en de mogelijkheden en meerwaarde te onderzoeken. Neem contact op met Ronald Luijkx, r.luijkx@agrifoodcapital.nl; 06 10 14 27 00.

 

Bijzonderheden