2de themadag Boeren met Kennis:

Experimenten bodemverbetering zijn nodig

Bodemverbetering, het is makkelijker geschreven dan gedaan. Wat kun jij zelf doen aan bodemverbetering en wat is daarvoor nodig? Lector Judith van de Mortel en Lyanne de Haan van HAS Hogeschool, aaltjes-goeroe en bodemverbeteraar Pieter Lucassen en mister Nieuwe Teelten Patrick Lemmens zochten dat samen met 25 boeren tot op de bodem uit tijdens de 2de themadag Boeren met kennis. 

Bodemverbetering gaat over koolstofopslag, verdichting, vermindering van uitspoeling, bodemweerbaarheid, biodiversiteit en noem het maar op. Het thema bodemverbetering is dus heel breed. Waarom willen we die bodem eigenlijk verbeteren? En waar moeten we dan beginnen? Tijdens deze themadag lichtten Judith en Lyanne de verschillende manieren toe om aan bodemverbetering te werken en deelden Pieter en Patrick hun praktijkervaringen.

Een van de conclusies is: “we moeten het samen doen; we hebben anderen nodig om verder te komen”. De oproep van Judith is dan ook: “Gronden delen om de bodem met slimme rotatieteelt te verbeteren”. Een andere conclusie van haar is dat er niet één oplossing is voor bodemverbetering. “Er is geen kant-en-klare oplossing voor bodemverbetering, maar er zijn wel veel maatregelen met potentie. Hiervoor is een gebiedsgerichte aanpak nodig.”

Bodemverbetering

Kansen op bodemverbetering
Na de kennissessies werkten de aanwezige boeren in groepen in een casusopdracht aan bodemverbetering. Tot slot gingen ze aan de slag met de vraag: waar liggen in mijn eigen bedrijf mogelijkheden om de bodem te verbeteren? Stel dat je op één van je percelen aan bodemverbetering mag werken, waar zou je je dan op richten? En als je dat dan weet, hoe leg je dan vervolgens de effectiviteit van die verbetering in een experiment vast? Dat leverde een aantal hele bruikbare, concrete ideeën op voor nieuwe experimenten.

Zelf experimenten doen
Michiel Ytsma, programma-ontwikkelaar AgroProeftuin de Peel. “Het doel van de proeftuin is kortgezegd het verbeteren van bodem-, water- en luchtkwaliteit en het bevorderen van de biodiversiteit. Dat doen we onder andere door het delen van kennis. Deze vier themadagen zijn daar een mooi voorbeeld van. Verder hebben wij op onze proeflocatie grond beschikbaar waar boeren experimenten kunnen doen met nieuwe teelten. En we hebben verschillende subsidiemogelijkheden. Hopelijk leveren deze themadagen waardevolle ideeën op voor experimenten die wij kunnen ondersteunen.”

Nieuwe teelten voor gezonde bodem
Pieter Lucassen, 3de generatie boer, zelfverklaard aaltjes-goeroe en vaste plantenkweker werkt al jaren via de Australische Albrecht Methode. Hij onderschrijft het belang van AgroProeftuin de Peel en de experimenteerruimte die op deze manier wordt ondersteund: “We werken allemaal aan bodemgezondheid en beheersbaarheid, daarvoor zijn bijvoorbeeld nieuwe teelten nodig. Dat kan alleen maar door te experimenteren, nieuwe dingen uit te proberen”.

Volgende themadagen
De volgende themadag op 18 maart staat in het teken van Eiwit voor veevoer van eigen bodem. Op 15 april is de vierde en laatste kennisdag met als thema Duurzaam verdienen als boer van de toekomst. Interesse? Meld je snel aan voor de laatste plaatsen.

Boeren met kennis Patrick Lemmens Boeren met kennis 25 feb boeren met kennis 25 feb boeren met kennis 25 feb