Excursie ministerie LNV naar PAVEx-project regio de Peel

Hoe ondernemerschap en samenwerking in Oost-Brabant bijdragen aan de oplossing van diverse maatschappelijke vraagstukken. Dát lieten AgriFood Capital en AgroProeftuin de Peel donderdag 8 juni zien aan de deelnemers van de directeurenconferentie van de Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Zij waren uitgenodigd op het melkveebedrijf van Teun en Harm Wientjes in Oploo. De broers werken nauw samen met akkerbouwer Bart Peters in St. Anthonis. Gezamenlijk werken ze aan een minimale uitstoot van stikstof en een maximale benutting van nutriënten. Een mooi voorbeeld van kringlooplandbouw (PAVEx-project).

Wientjes zette tijdens de rondleiding uiteen hoe hij op zijn bedrijf graag via doelsturing bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijk vraagstukken. Ook gaf hij aan tegen welke obstakels hij aanloopt. Het bedrijf zet verse koeienmest om in de biogasinstallatie in groene energie. Het restproduct gaat door de stikstofstripper waarna een meststof ontstaat die de akkerbouwer helpt nog preciezer zijn gewassen te bemesten.

Deze samenwerking illustreert hoe ondernemers in Oost-Brabant bezig blijven hun bedrijven verder te ontwikkelen. Enerzijds om te voldoen aan de gestelde eisen en anderzijds om een goed verdienmodel te realiseren. Toekomstgericht en adaptief ondernemerschap is hierbij onmisbaar.

De andere woordvoerders waren Roel Schutten van AgriFood Capital en Ronald Luijkx van AgroProeftuin de Peel.