Teelthandleiding lupine onmisbaar hulpmiddel

De lupineteelt in Nederland heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. In kennis, in hectares en in geschiktheid voor humane consumptie. Onder meer door veredeling is er meer aanbod van zoete lupinerassen. Door het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) neemt de vraag naar lupine - als stikstofbindend gewas in het bouwplan – toe. Maar de teelt is niet makkelijk. Een nieuwe teelthandleiding is daarom meer dan welkom. Deze is vrijdag 30 juni overhandigd aan onder andere LuPeel-teler Jos Keijzers in Liessel.

 

De handleiding bundelt de praktijkervaring van lupinetelers en het onderzoek dat naar lupine in Nederland is uitgevoerd. Het bevat praktische tips en teeltaanwijzingen vanaf de bestelling van zaaizaad en de keuze van rassen tot aan de inpassing in de rotatie, onkruidbeheersing, het herkennen van ziekten en de afstelling van de combine bij de oogst.

Handig hulpmiddel
Een deel van de praktijkervaring in de teelthandleiding is afkomstig van de LuPeel-telers. Zelf teelt Jos Keijzers vanaf 2021 lupine. “Wij willen een variatie aan gewassen in het landschap om zo de biodiversiteit en de bodemkwaliteit te bevorderen. Lupine past perfect in ons idee en is een mooi stikstofbindend gewas binnen ons rotatieschema.” Maar makkelijk is de teelt niet. En dus is de handleiding een welkom hulpmiddel voor gevorderde en nieuwe telers. 

Slimme gewasrotaties
Lupine past als eiwitrijke peulvrucht perfect in een gezond en duurzaam voedingspatroon. Het is een gewas dat goed te telen is onder Nederlandse omstandigheden. Daarbij heeft het diverse voordelen in de rotatie: het legt stikstof vast en draagt bij aan de koolstofopbouw in de bodem.
De voordelen voor de vruchtwisseling zijn de reden waarom lupine onderdeel is van het project Verbonden Peelproeftuinen voor slimme gewasrotaties. In dit project zoeken telers in Oost-Brabant en Noord-Limburg (De Peel) naar nieuwe teelten die geschikt zijn als rotatiegewas in een intensief bouwplan. Het doel is om teelten te onderscheiden die goed zijn voor bodem, water én boer.

Nieuwe marktconcepten
Met de teelt is ook de marktontwikkeling van lupineboontjes is in een nieuwe fase beland. Verschillende groepen lupinetelers, waaronder Lekker Lupine en LuPeel, timmeren gezamenlijk aan de weg om nieuwe marktconcepten te realiseren. Door de aandacht voor de eiwittransitie is ook vanuit de industrie hernieuwde belangstelling. En wie weet, leidt dit tot een mooie lupineketen.

 

Udo Prins en Willemijn Cuijpers van het Louis Bolk Instituut schreven de nieuwe lupine teelthandleiding. De handleiding is tot stand gekomen in opdracht van Lekker Lupine, Lupeel, en Proeflab Wageningen, binnen de projecten ‘Kennisdelen lupineteelt voor humane consumptie’ en ‘Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten’, met financiering vanuit RVO, IBP Vitaal Platteland en de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met LLTB, AgroProeftuin de Peel en Innovatiehuis De Peel.

Teelthandleiding lupine