Bodem weerbaar maken met stro ter voorbereiding op lelieteelt

“Onze grond bevat pleksgewijs veel grind en is daardoor zeer uitspoelingsgevoelig. Met meerdere keren stro onderwerken en laten verteren, maken we de grond meer weerbaar en gezonder. Door deze investering heeft de grond meer te bieden voor de plant.” Joost Derks, akkerbouwer in Volkel, test dit samen met de onderzoekers en adviseurs verbonden aan het Boeren Innovatie Netwerk, een initiatief van AgroProeftuin de Peel.
 

Uiteindelijk wil de jonge akkerbouwer in 2025 lelies telen op het perceel waar nu stro is ondergewerkt. De maatregelen die hij nu neemt, moeten leiden tot een optimale preparatie van de bodem voor de lelieteelt. “We hopen dat de grond straks zodanig weerbaar is dat minder kunstmest nodig is en het leliegewas goed groeit.”

Boeren Innovatie Netwerk
Zes veehouders, akkerbouwers en groentetelers vormen samen het Boeren Innovatie Netwerk, een initiatief van AgroProeftuin de Peel. De deelnemers groeien naar een combinatie van volwaardige en efficiënte land- en tuinbouw met optimale bodem- en waterkwaliteit én minimale nitraatuitspoeling.

AgroProeftuin de Peel doet dit samen met onderzoeksinstelling WUR Open Teelten Vredepeel en adviesbureau Van Tafel naar Kavel. Zij verzorgen het bemesting- en bodemadvies en de nitraatmetingen in bodem en grondwater bij de zes deelnemers.

Tools voor ondernemers
Het blijft niet bij de inspanningen van deze zes ondernemers. Wageningen UR en Van Tafel naar Kavel ontwikkelen praktische tools waarmee nitraatuitspoeling en bodemkwaliteit op bedrijfsniveau in kaart is te brengen. Doel is dat zoveel mogelijk agrarische ondernemers zelf aan de slag gaan met bodem- en waterkwaliteit en emissiearm telen.

Deelnemen aan volggroep?
Komend najaar deelt het Boeren Innovatie Netwerk de aanpak en ervaringen met andere telers. Wil je op de hoogte blijven of meedoen met een volggroep, neem dan contact op met projectleider Bart Jan Wulfse, bjwulfse@xs4all.nl.