Natte teelt lisdodde

Positieve gezondheid: monitoring in buurten met veel veebedrijven

Het project ‘Positieve gezondheid’ wordt uitgevoerd door GGD Hart voor Brabant en het Louis Bolk Instituut, in samenwerking met drie gemeenten in Noordoost-Brabant. De partners ontwikkelen een werkmethode en een digitale monitoringsapp, gericht op het verband tussen omgevingsfactoren en gezondheidsbeleving in buurten met veel veehouderijbedrijven.

De aanleiding voor het project zijn spanningen tussen agrarische ondernemers en burgers op diverse plekken in Noordoost-Brabant. Deze komen veelal door geuroverlast van intensieve veehouderijen en daaraan gerelateerde / gevreesde gezondheidsrisico’s.

Het is gebruikelijk om het probleem te benaderen vanuit normen (op papier) en metingen. Dit project betrekt juist factoren die invloed hebben op de beleving van de gezondheid op buurtniveau. Dat gebeurt met het door het Louis Bolk Instituut ontwikkelde model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving. Dit kijkt behalve naar fysieke gezondheidsaspecten ook naar sociale, mentale en emotionele factoren. Het model sluit aan bij de door de GGD ontwikkelde Brabantse Omgevingsscan (BrOS). Dit is een dashboard, met gezondheidsinformatie gekoppeld aan gegevens over de lokale leefomgeving op gemeente- en wijkniveau.

 

Workshops en ontwikkeling app

Het project begint met 1-op-1-interviews met bewoners en veehouders. Vervolgens worden workshops gehouden, waarvan de afsluitende met veehouders en bewoners gezamenlijk. In de workshops wordt ook nagedacht over stappen naar verbetering.

Het slotstuk is het ontwikkelen van een app, waarin 20-30 inwoners kunnen aangeven welke hinder ze op een bepaald moment ervaren en hoe hun gezondheidsbeleving is. Doel van de app is om meer inzicht te krijgen in gezondheidsbeleving van bewoners, in combinatie met actuele omgevingsfactoren.

 

Partners

Het project is in 2020 van start gegaan in Boekel (buurtschap De Elzen) en Sint Anthonis (gebied Noordkant-Zandkant). In 2021 komt er nog een derde gemeente bij. De financiering komt van het Innovatiefonds GGD Hart voor Brabant, Regio Noordoost Brabant en een bijdrage van de betrokken gemeenten.

Bolk-model

Bekijk hier de wetenschappelijke publicatie over het Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving van het Louis Bolk Instituut. 

 

 

Video Positieve Gezondheid

Bekijk in deze video hoe wethouders, veehouder, omwonende en onderzoeker terugkijken op het project Positieve Gezondheid en welke toepassingsmogelijkheden er zijn.