Smart village Sint Anthonis: Meetnetwerk luchtkwaliteit

De gemeente Sint Anthonis zet samen met de Vereniging Burgerwetenschappers Sint Anthonis en agrarische ondernemers een lokaal meetnetwerk op voor de uitstoot van ongewenste stoffen. Dit geeft inwoners inzicht in de luchtkwaliteit in hun leefomgeving. Voor ondernemers biedt dit kansen omdat ze met gemeten waarden hun maatregelen beter kunnen onderbouwen.

In de praktijk worden vergunningen verleend op basis van rekenregels en modellen. De initiatiefnemers willen met het project de werkelijke emissies in beeld brengen.
De gemeente geeft met het project ‘Smart village Sint Anthonis: Meetnetwerk luchtkwaliteit’ invulling aan een breed gedragen motie van Sint Anthonis Nu en de VVD in de gemeenteraad. Zorgen van inwoners over geurhinder en mogelijke gezondheidseffecten van fijnstof uit stallen vormen de aanleiding voor dit project.

Het onderzoeken van luchtkwaliteit met officiële meetapparatuur is erg kostbaar. Het meetnetwerk maakt gebruik van sensortechnologie als eenvoudiger alternatief. Een groep inwoners met een technische achtergrond wil een fijnmazig netwerk van sensoren opbouwen dat continu de luchtkwaliteit monitort. Deze technici hebben zich verenigd in de Vereniging Burgerwetenschappers Sint Anthonis.

Monitoren bij veehouders en bewoners

Als onderdeel van het project gaat het bedrijf Connecting Agri & Food veldonderzoek doen met de sensortechnologie. Het doel daarvan is kennis opdoen om de resultaten van het geplande meetnetwerk goed te kunnen interpreteren. Connecting Agri & Food gaat in een klein gebied de luchtkwaliteit monitoren bij veehouders en bij bewoners. De onderzoekers beginnen met fijnstof.
Connecting Agri & Food stemt de resultaten af met het RIVM, de rijksdienst die verantwoordelijk is voor de officiële luchtkwaliteitmeting. Ook verzorgt het bedrijf de communicatie met inwoners in de gemeente.

Het project bestaat uit 4 onderdelen:

  • De aanleg van een zogeheten LoRa-netwerk voor het transport van de data.
  • Het meetonderzoek luchtkwaliteit door Connecting Agri & Food.
  • Opschaling van opgedane ervaring in de regio.
  • Advisering door de Vereniging Burgerwetenschappers.

Ondersteund door regio en provincie

De ontwikkeling van een meetnetwerk op basis van sensortechnologie is ook interessant voor andere plaatsen in de regio of de provincie. Het project krijgt daarom ondersteuning van de regio Noordoost-Brabant (vanuit AgroProeftuin de Peel) en de provincie Noord-Brabant.