Agro Proeftuin de Peel

Nieuwe natuur als onderdeel uitbreiding AgroProeftuin de Peel

Nieuwe natuur als onderdeel uitbreiding AgroProeftuin de Peel

In het Natuurgebiedsplan Agro As de Peel zorgen vijf Peel-gemeenten en het waterschap Aa en Maas in de komende vier jaar voor 30 tot 54 hectare nieuwe natuur in het gebied.

Dit gebeurt op twee locaties in de gemeenten Uden en Mill. Daarnaast vindt ontwikkeling plaats van bestaande natte en droge Ecologische Verbindingszones (EVZ) in het gebied.

Een aantal opgaven daarbij zijn lastig te realiseren door de grondposities. In samenwerking met de ZLTO wil de AgroProeftuin dit proces versnellen via een ruilverkavelingsproject. Daarnaast zien we kansen om bovenop de 54 hectare natuurontwikkeling aan de gang te gaan met kwaliteitsverbetering aan de randen van de Peel.

De totstandkoming van dit plan hangt samen met de uitbreiding van de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel aan de Middenpeelweg. Deze kon meer ruimte krijgen (groei van  10 naar 35 hectare) met grond uit het Brabants grondfonds. In ruil daarvoor ontwikkelden Regio Noordoost-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant het natuurplan.

 

Natuurgebiedsplan 'Agro As de Peel'

Natuurgebiedsplan Agro As de Peel