Compost Agro Proeftuin de Peel

Onderzoeksproject WUR: bermmaaisel als bodemverbeteraar

Onderzoeksproject WUR: bermmaaisel als bodemverbeteraar

Wageningen UR doet onderzoek naar de benutting van bermmaaisel als bodemverbeteraar op droge zandgronden in Noord-Brabant.

Er zijn veldexperimenten op tien proefvelden. Vijf daarvan liggen in de gemeente Sint-Anthonis, partner in AgroProeftuin de Peel. Van deze vijf levert de gemeente drie percelen, de andere zijn van twee agrarische ondernemers uit Sint Anthonis. De overige vijf proefvelden liggen in de regio’s Veghel en Oostelbeers. Op de proefvelden wordt afwisselend mais en wintertarwe geteeld.

 

Vier verschillende toepassingen

De WUR werkt samen met de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) in de regio en AgroProeftuin de Peel. De gemeente Sint Anthonis levert het bermmaaisel. De WUR zorgt voor de verwerking van het materiaal in vier verschillende toepassingsmogelijkheden: twee soorten vers materiaal, gecomposteerd en gefermenteerd (bokashi) product. Uitrijden op het land vindt plaats in september, na de oogst van het gewas. De onderzoekers monitoren het effect op het bodemleven en de belangrijkste bodemfuncties. Ook meten ze opbrengst en de kwaliteit van de oogst.

Naast de veldexperimenten vinden in Wageningen experimenten plaats om meer inzicht te krijgen in de bodemprocessen en de veranderingen die optreden door toevoegen van organische reststromen. De eerste resultaten worden verwacht in najaar 2020. Het WUR-onderzoek staat onder leiding van hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer David Kleijn en wordt uitgevoerd door PhD-onderzoeker Maartje van der Sloot. Het beslaat in totaal drie groeiseizoenen en loopt van september 2019 tot september 2022.

 

Nieuwsbrief met (voorlopige) resultaten

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Maartje van der Sloot, maartje.vandersloot@wur.nl