Op weg naar slimme gewasrotaties: 10 hectare lupine gezaaid 

De lupinetelers verbonden aan LuPeel hebben dinsdag 18 april 2023 10 hectare lupine gezaaid. Daarbij zijn twee rassen gebruikt: Sulimo en Feodara. Rassen die geschikt zijn voor consumptie.

"Het veld van 1 hectare nabij de Koksedijk in Gemert ligt hoog en is - op een enkele plek na - goed opgedroogd", volgens lupineteler Peter van Hoof van Stichting Groene Heerlijckheid. "Terwijl de bovenlaag is opgewarmd, zit er op de zaaidiepte van 4 cm voldoende vocht voor de zaden. Mijn ervaring is dat lupine niet van natte voeten houdt. Vorig jaar was het gewas door schimmel aangetast. Dit jaar heb ik mijn hoogst gelegen perceel gereserveerd voor lupine. Vorig jaar stond hier mais."
 

Biodiversiteit
Het mooie van lupine is dat het een bloeiend rustgewas is en stikstof in de bodem bindt. Lupine is aantrekkelijk; enerzijds voor een betere bodemvruchtbaarheid en anderzijds voor het aantrekken van meer biodiversiteit.

Slimme gewasrotaties
Het lijkt erop dat lupine een belangrijke bijdrage kan leveren aan het goed prepareren van de grond voor een volgende intensieve teelt. Dit zoeken de telers van LuPeel uit in het project Slimme gewasrotaties.

Nieuwe teelten
Tot eind 2024 loopt het project Slimme gewasrotaties met nieuwe teelten. Onder andere lupine en veldbonen worden onderzocht op nitraatresidu en verdienvermogen. LLTBInnovatiehuis de Peel en AgroProeftuin de Peel werken hierin samen. Met doel is om met slimme gewasrotaties te werken aan een gezond perspectief voor de agrariërs in de Peel. 


Vragen of meer informatie nodig?
Neem dan contact op met een van de drie betrokken organisaties:

AgroProeftuin de Peel:
Ellen Kusters, 06 46 34 75 30 of ellen.kusters@agriconnection.com

Innovatiehuis de Peel:
Marieke van Beers, 06 83 54 23 28 of mariekevanbeers@innovatiehuisdepeel.nl

LLTB:
Patrick Lemmens, 06 22 69 32 73 of plemmens@lltb.nl


Publicatie

- Lupine gezaaid in de Peel - Nieuwe Oogst