Natte teelt lisdodde

Demo-locatie Peel Natuurdorpen: Heihorst te Zeeland (NB)

Het Peel Natuurdorpen project draait om Landschapslandbouw. Dit is een unieke en slimme combinatie van klein en fijn wonen in tiny houses in nieuwe natuur op landbouwgrond in de Peel. Boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond; bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland (coulisselandschap). In deze nieuwe natuur komen tiny houses, verscholen tussen bomen. Zo ontstaat een nieuw verdienmodel voor de boeren. Dit is uniek in Nederland en daarbuiten. 

 

Heihorst

De pilot van Peel Natuurdorpen vindt plaats in de noordelijke Peel, namelijk in de gemeenten Landerd, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis, Boekel en Uden. In deze gemeenten zijn inmiddels 26 boeren die de handen ineen willen slaan om uiteindelijk 250 - 300 ha grond om te zetten in nieuwe natuur. Demo-locatie Heihorst (ca 45-50 ha) wordt dé locatie om het project concreet, tastbaar en beleefbaar te maken voor alle betrokken partijen: deelnemende boeren, bestuurders, toekomstige bewoners en iedereen die interesse heeft. 

Vanuit AgroProeftuin de Peel financieren wij met een IBP-VP bijdrage de ontwikkeling en inrichting van de eerste ha van de demo-locatie, zodat Peel natuurdorpen vandaaruit verder kan bouwen.

 

Doelstellingen van Peel Natuurdorpen

  • Nieuw verdienmodel voor boeren realiseren
  • Nieuwe natuur ontwikkelen op boerenland, zonder noodzaak voor structurele subsidie
  • Deeloplossing bieden voor de woningnood door het plaatsen van tiny houses in nieuwe natuur op boerenland
  • Verpaupering van het platteland voorkomen

 

Planning

De planning is om in de winter van 2021 de eerste aanplant met een tiny house te realiseren op de eerste ha van de demo-locatie. Eind 2022 wordt de rest van de locatie ingericht. Het totale aantal tiny houses is afhankelijk van de uiteindelijke hoeveelheid kruidenrijk grasland in verhouding tot de hoeveelheid bos, houtwallen, heggen en waterpartijen. En van de vergunning. Het uitgangspunt van Peel Natuurdorpen is 1,95 tiny house per ha bij 70% kruidenrijk grasland of 2,55 tiny house per ha nieuwe natuur bij maximaal 70% bos. Dus 2 à 3 tiny houses per ha.

De stip aan de horizon is in 2030 is een fraai coulisselandschap van-voor-door-met boeren, dat speels als een 100 km lange gordel van natuurparels door de hele Peel slingert.  

 

Toekomstperspectief

Door dit initiatief ontstaan andere verdienmodellen waardoor boeren een nieuw toekomstperspectief hebben en ontstaat er weer een vitaal platteland in de Peel.  Bestaande Peeldorpen krijgen een nieuwe impuls en worden weer levensvatbaar door de nieuwe tiny house-bewoners. Boeren krijgen weer de waardering die ze verdienen, doordat mensen intensief betrokken worden bij het wel en wee van ‘hun’ boerderij. 

Ook is Peel Natuurdorpen een deeloplossing voor het landelijk woningtekort. In de pilot op ca 250 ha zal het gaan om 600 tiny houses. Als de pilot slaagt, kan het plan over de hele Peel en ook landelijk uitgerold worden.

 

Samenwerking

Bij dit gebiedssamenwerkingsproject zijn 2 provincies, 14 gemeenten, 2 waterschappen, 25 boeren en nog vele andere kennisinstellingen en organisaties betrokken. Projectleider van de pilot is drs. Henk van den Berg.

Het is het vijfde gebiedssamenwerkingsproject dat vanuit AgroProeftuin de Peel een IBP-VP bijdrage ontvangt. 

 

Meer weten of meedoen?

  • Kijk hier voor meer informatie over dit project of om je aan te melden (zowel voor boeren/grondeigenaren als voor tiny house bewoners). 
Natte teelt lisdodde, foto Gert-Jan van Duinen