Zoete aardappelen uit de Peel

De zoete aardappelen die wij in Nederland in de winkel kopen, komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Honduras, Senegal, Spanje, China en Egypte. Een relatief nieuw product in de Nederlandse supermarkten dat snel wint aan populariteit. Is het mogelijk om dit product ook dicht bij huis te telen, bijvoorbeeld in de Peel?

 

Op een perceel op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel onderzoekt Delphy hoe je allerlei nieuwe gewassen optimaal kunt telen op de droge zandgrond van de Peel. Een van de gewassen waarmee wordt geëxperimenteerd is zoete bataat ofwel zoete aardappel.

 

Resultaten proeven

Afgelopen teeltjaar zijn er op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel 11 verschillende zoete aardappelrassen geteeld. In oktober zijn er proefrooiingen gedaan. Wat duidelijk opviel is dat er nog veel variatie tussen de rassen aanwezig was. Dit komt doordat bepaalde rassen een langer groeiseizoen nodig hebben om tot de gewenste kilo’s te komen. Het streven is om dat het komende seizoen te optimaliseren. 

 

Zoete aardappel variaties.png

 

Intussen worden op meerdere plaatsen geëxperimenteerd met teelt en bewaring. De eerste 30ha uit de Hoeksewaard ligt dit jaar voor het eerst bij Albert Heijn in de winkel. Veel potentie dus voor deze teelt.

 

Hoe is de teeltproef opgezet?

De aardappelen zijn geteeld in de vollegrond op bedden van +/- 1,10 meter breed. In elk bed lagen 2 druppelslangen die de zoete aardappel indien nodig van water voorzagen. Dit jaar was de grond vrij nat, en dus was het druppelirrigatiesysteem minder noodzakelijk dan voorafgaande jaren. 

De planten die dienen als uitgangsmateriaal zijn voornamelijk geplant als ‘slibs’ op een onderlinge afstand van 30-35 centimeter. Bij het ras Astria werd gebruik gemaakt van perspotjes. 

Qua bemesting is de zoete aardappel niet heel erg behoevend aan nutriënten. Op de proeftuin is daarom ook alleen dierlijke mest aangebracht. Verder groeit de zoete aardappel eigenlijk vanzelf. Het gewas kent weinig tot geen ziekte en plagen, waardoor gewasbeschermingsmiddelen niet nodig waren. Ook doordat het perceel handmatig vrij werd gehouden van onkruid waren deze middelen niet nodig.