'AgroProeftuin de Peel is ultiem voorbeeld van krachtige samenwerking' 

Tien jaar lang stond Roel Schutten aan het roer van AgriFood Capital. Eerst als kwartiermaker, later als directeur. Onder zijn bezielende leiding kreeg innovatie in de keten van boer tot bord een stevige impuls in Noordoost-Brabant. Waar AgroProeftuin de Peel een van de vruchten is. 

Roel ziet bij AgroProeftuin de Peel hoe krachtig de samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen kan zijn. "Het is voor mij het ultieme voorbeeld van een triple-helix samenwerking. Vijf Peelgemeenten zagen zo’n 10 jaar geleden dat de vernieuwing in de landbouw een impuls nodig had.  Zij beseften dat ze daarbij niet alleen met ondernemers maar ook met kennisinstellingen moesten samenwerken om echt iets nieuws te kunnen brengen." De basis van AgroProeftuin de Peel was gelegd en werd een proeftuin voor de hele regio.

Leergeld
AgriFood Capital werd gevraagd om een uitvoeringsprogramma te maken waarin de ondernemer centraal staat. "We zijn erin geslaagd om verschillende vormen van ondersteuning te realiseren. Denk aan de proeflocatie van 35 hectare aan de Middenpeelweg, deskundige begeleiding, experts van HAS Green academy en de Wageningen Universiteit en subsidies om bijvoorbeeld deze en andere experts in te zetten. Dat laatste is ‘leergeld’, zoals het door een van deelnemende boeren werd genoemd, want wanneer je iets nieuws probeert, is het belangrijkste doel om er van te leren."

Geheim van ons succes
Deze aanpak is zeer succesvol gebleken. Boeren uit de hele regio zijn volop aan het experimenteren. Onder andere met experimenten waarmee bodemleven, waterkwaliteit en biodiversiteit en voedselproductie beter in balans worden gebracht. Dat zorgt ervoor dat, naast RNOB ook de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deze unieke aanpak financieel mogelijk maken. "Het geheim van ons succes is dat het vakmanschap en ondernemerschap van agrarische ondernemers uit onze regio het vertrekpunt is in het zoeken naar praktijkgerichte oplossingen op weg naar kringlooplandbouw."  

Voedselmakers van vandaag en morgen
Op dit moment maken 150 boeren uit de hele regio gebruik van de mogelijkheden van AgroProeftuin de Peel; op de proeflocatie, in groepsverband of op hun eigen bedrijf. "Mede dankzij de actieve ondersteuning van overheden en kennisinstellingen zal AgroProeftuin de Peel naar de toekomst toe nog meer ondernemers kunnen begeleiden. Daarmee dragen we als AgriFood Capital bij aan onze opgave om van Noordoost-Brabant een voedselregio te maken waar de voedselmakers van vandaag én morgen écht kunnen vernieuwen en verbeteren.”


Roel gaat vanaf 1 november beginnen bij Imagro BV in Ottersum als directeur transitie leefomgeving. 

 

 

 

Foto: Sandra Peereboom