Living Lab moet regeneratieve landbouw stevig op de kaart zetten

Op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel komt een Regeneratief Living Lab. Hier werken boeren, burgers, ondernemers en onderzoekers samen aan regeneratieve landbouw. Om de transitie naar deze nieuwe manier van landbouw mogelijk te maken, is kennis en ervaring nodig. AgroProeftuin de Peel draagt bij aan de totstandkoming van een gezamenlijk onderzoeksprogramma. 

De landbouwsector staat voor de uitdaging om voedsel te produceren met veel minder impact op bodem, grondwater, klimaat en biodiversiteit. Regeneratieve landbouw draagt hieraan bij. Deze manier van landbouw levert uiteindelijk een positieve bijdrage aan natuur, bodem, milieu, klimaat, voedselzekerheid en sociale omstandigheden. 
Deze transitie vraagt echter wel inspanningen. Namelijk samenwerking binnen en tussen sectoren. Maar ook sociale, ecologische en economische innovaties en praktijkgedreven kennisontwikkeling zijn nodig om de regeneratieve landbouw verder te ontwikkelen. 

Landbouwsysteem ontwikkelen 
De huidige agrarische opleidingen en kennisinstellingen hebben nog geen volledig antwoord op deze nieuwe vorm van landbouw. Er is meer kennis en data nodig over de kosten en de baten in een regeneratieve en meer gemengde bedrijfsvoering. Ook is meer integraal onderzoek naar de landbouwtransitie nodig. Sociaal-culturele en economische factoren zoals culturele normen en waarden zijn hier ook onderdeel van. Dit vraagt om een compleet nieuwe benadering en samenwerking. 

Regeneratief Living Lab 
Daarom ontwikkelen Stichting Herenboeren Nederland en Stichting Caring Farmers in Boxtel een Regeneratief Living Lab. Dat doen ze samen met boeren en burgers.  
Er is al een gezamenlijke, fysieke werk- en ontmoetingsplaats (De Plaetse) met grond en werk- en onderzoeksruimte. Wetenschap en praktijk gaan hier hand in hand. Opgehaalde en ontwikkelde kennis wordt toegankelijk gemaakt voor alle betrokken partners. Daarbij wordt de kennis gedeeld met anderen via artikelen, tools en trainingen.  
Het doel van het Regeneratief Living Lab is het stimuleren van de transitie naar een natuurgedreven, sociaal verbonden, en economisch gedragen landbouw.  

Gezamenlijk onderzoeksprogramma 
In dit project wordt een gezamenlijk onderzoeksprogramma opgesteld en een plan ontwikkeld voor de uitvoering. AgroProeftuin de Peel draagt financieel bij aan de totstandkoming van dit onderzoeksprogramma. Het onderzoeksprogramma moet aantrekkelijk zijn zodat meer partijen in de regio Noordoost-Brabant zich aansluiten. Uiteindelijk moet de transitie zo breed mogelijk worden gedragen en ingezet.   

Living Lab moet regeneratieve landbouw stevig op de kaart zetten