Aan de slag met een strokenfrees op de Margriet

Als onderdeel van het project De Margriet is in het gelijknamige gebied nabij Helvoirt een aantal graslandpercelen doorgezaaid met een strokenfrees. Een innovatieve manier om kruiden succesvol door te zaaien zonder verlies van bodemkwaliteit. In het hele land wordt steeds meer ervaring opgedaan met productief kruidenrijk grasland.

 

Doorzaaien kruidenrijk grasland

Nieuw inzaaien van kruidenrijk grasland in september verloopt vaak zonder veel problemen. Maar bestaand grasland doorzaaien met kruiden is een ander verhaal. Het bestaande gras biedt zo veel concurrentie dat de nieuwe kruiden weinig kans maken. Daarom wordt vaak gekozen om het grasland te scheuren, met verlies van bodemkwaliteit als gevolg. Met inzet van de strokenfrees hoeft het grasland niet gescheurd te worden. De machine freest smalle stroken in het grasland, waarmee ruimte gemaakt wordt voor de kruiden. De strokenfrees genaamd Multifit werd hiervoor helemaal vanuit Noord-Holland overgehaald. 

Bodemkwaliteit verbeteren

De gemeente Vught, het Louis Bolk Instituut en de pachters van de Margriet werken in het gebied, met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel, samen om de bodemkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.  Om dat te bereiken pachten de boeren voor een periode van 6 jaar. In die zes jaar leggen ze bloemenranden aan en telen ze minstens 3 jaar productief kruidenrijk grasland of luzerne. Deze teelten helpen de bodemkwaliteit te verbeteren. Grasland zorgt voor een toename van het percentage organische stof in de bodem, wat de weerbaarheid van de bodem vergroot. Kruiden als cichorei, smalle weegbree en rode klaver vervullen nog extra functies. Kruiden met penwortels wortelen dieper dan het gras en zorgen daarmee dat in drogere perioden de productie langer op peil blijft. Daarnaast kunnen de kruiden ook zorgen voor extra biodiversiteit en eten die koeien er goed van. 

Demonstratie strokenfrees

Tijdens de demonstratiebijeenkomst was de gemeente Vugt goed vertegenwoordigd. Raadsleden, wethouder en ambtenaar traden in gesprek met de pachtende boeren. Daarbij werd het belang benadrukt om als overheid samen te werken de gebruikers en beheerders van de grond en altijd met elkaar in gesprek te blijven. Veel boeren zijn bereid om natuurinclusiever te werken, maar doe het vooral samen en in overleg.

Louis Bolk Instituut 

Evert Prins van het Louis Bolk Instituut presenteerde tijdens het veldbezoek de eerste resultaten van de monitoring van biodiversiteit. Op een aantal momenten in het jaar zijn de bloembezoekende insecten in de bloemenranden geïnventariseerd. Een 25-tal bloembezoekende insecten werden opgemerkt, die zonder bloemranden niet of nauwelijks op die plek voor zouden komen.  Later in het jaar wordt de nadruk gelegd op monitoring van de bodemkwaliteit.