Zo'n 200 boeren, burgers en bestuurders bezochten open dag proeflocatie

Vrijdag 7 juli organiseerde AgroProeftuin de Peel de jaarlijkse open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Zo'n 200 boeren, ondernemers, bestuurders, burgers en andere belangstellenden namen een kijkje bij kringlooplandbouw in de praktijk. Bezoekers kregen op de proeflocatie een thematische rondleiding langs eiwitrijke gewassen, vezelgewassen of nieuwe teeltmethoden.

 

In alle thema's zijn experimenten aangelegd die bijdragen aan verduurzaming van de agrarische productie, aan verbetering van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit én kansen bieden op een beter verdienmodel voor de boer. De 15 betrokken boeren en andere vernieuwers waren deze dag aanwezig om zelf toe te lichten met welke uitdagingen ze te maken hebben, waarom ze voor een bepaalde teelt of teeltmethode hebben gekozen en wat de verwachtingen zijn.

Witte en zwarte bonen
De gewassen lopen ten opzichte van 2022 iets achter qua ontwikkeling. De mais is nog niet manshoog en de aardappelen zijn net in bloei. Ondanks dat is akkerbouwer Chiels de Haas uit Beers tevreden over zijn twee hectare witte en zwarte bonen. "De bonen zijn goed opgekomen. Een vochtige bodem en warme weersomstandigheden zorgen voor een goede ontwikkeling." 

Weinig luizen in aardappelen
De bankerfields voor de biologische luizenbestrijding in aardappelen staan mooi te bloeien. "Hoewel een van de vier stroken vol onkruid staat", meldt akkerbouwer Ron Peters uit Odiliapeel. "Het natte voorjaar heeft het onkruid een voorsprong gegeven."
Om de twee weken laat Peters insectenspecialisten van Wageningen University & Research de bloemenstroken én het aardappelgewas checken op de aanwezigheid van insecten. "Er zitten al diverse natuurlijke vijanden in de bloemen. Luizen in de aardappelen zijn er tot nu toe nog niet. Maar de natuurlijke vijanden zitten er ook niet. Dus kwestie van goed blijven opletten of de luizendruk toeneemt. In dat geval overweeg ik de bloemenstrook te maaien zodat de natuurlijke vijanden naar het aardappelgewas overgaan." 

Vezelgewassen
Veel belangstelling was er voor de vezelgewassen: vezelhennep, miscanthus, zonnekroon en sorghum. De telers en betrokken deskundigen van Building Balance en GreenInclusive kregen veel vragen over de teelt en de afzetmogelijkheden. Een scala aan producten gemaakt van natuurlijke vezels werd getoond als voorbeelden. 

Kringlooplandbouw in de praktijk
De bezoekers gaven aan verrast te zijn over de diversiteit aan gewassen op de proeflocatie, de passie en deskundigheid van de telers en het unieke van de plek, die volledig in het teken staat van kringlooplandbouw. “Er zijn weinig locacties waar je zo goed kunt zien hoe kringlooplandbouw er in de praktijk uitziet. Ook kom je hier tot het besef dat voor kringlooplandbouw vakmanschap en bodemkennis onmisbaar is."