Bijenonderzoek en agrozonnepark op Eiwitcampus Beers

Stichting Arista Bee Research heeft zich gevestigd op Eiwitcampus Beers. Daarmee heeft de campus een eerste partij in huis met een directe link naar de agro- en foodsector. De volgende stap is een pilot voor een agro-zonnepark (Agro-PV).

Eiwitcampus Beers is onderdeel van bedrijvencentrum Land van Cuijk. De campus gaat fungeren als innovatie- en kenniscentrum voor agro en food, met name op het gebied van dierlijke en plantaardige eiwitproductie. Het wordt ontwikkeld op de locatie van het voormalige KI station in Beers. Eiwitcampus Beers is een particulier initiatief en werkt nauw samen met AgroProeftuin de Peel. Naast kantoorruimte biedt het laboratorium- en productiefaciliteiten en er is landbouwgrond beschikbaar voor praktijkonderzoek.

Gezien de belangrijke functie van honingbijen als bestuivers van veel voedselgewassen, past Arista Bee Research uitstekend op de Eiwitcampus, stelt oprichter Marco Smits van Eiwitcampus Beers. Arista Bee Research richt zich op onderzoek en veredeling van bijen. De organisatie concentreert zich op de ontwikkeling van bijen die resistent zijn tegen de varroa-mijt, die wereldwijd veel bijensterfte veroorzaakt. (www.aristabeeresearch.org).

 

Zonnepanelen en landbouwgewassen

Er zijn al plannen voor vervolgstappen. Smits: “We gaan een proefveld aanleggen waarop we zonnepanelen combineren met de teelt van land- en tuinbouwgewassen en we zijn in gesprek voor het bouwen van een proefstal voor pluimvee. Dit wordt concreet als de verwachte verandering van het bestemmingsplan is voltooid.”

Het proefveld met zonnepanelen komt voort uit een samenwerking met energie- en technologiebedrijf ENGIE. Op een perceel van één hectare wordt een teeltondersteunend zonnepark ontwikkeld, waarbij verschillende combinaties van paneelopstellingen en gewassen worden getest. ENGIE wil hiermee ervaring opdoen en belangstelling wekken bij agrarische ondernemers in de regio. Dit met als doel om samen met hen invulling te geven aan de grotere agro-zonneparken (Agro-PV).

Agrarische ondernemers die geïnteresseerd zijn Agro-PV kunnen contact opnemen met Eiwitcampus Beers.

  • Meer informatie over Eiwitcampus Beers of de Agro-PV pilot, stuur een mail naar info@agrorganic.eu (Dim Boonstoppel).
Bijenkasten van Arista Bee Research op de Eiwitcampus
Marco Smits:
"We gaan een proefveld aanleggen waarop we zonnepanelen combineren met de teelt van land- en tuinbouwgewassen en we zijn in gesprek voor het bouwen van een proefstal voor pluimvee."

Marco Smits en Dim Boonstoppel van Eiwitcampus Beers