Bijeenkomst 'Pionieren in AgroProeftuin de Peel'

Geïnteresseerd in vernieuwing en verduurzaming van de agrifood-sector? Heeft u zelf een idee in het kader van kringlooplandbouw, waarmee u morgen aan de slag wilt en waarvoor u steun en partners zoekt? Kom dan naar ‘Pionieren in de AgroProeftuin’

11 oktober 2019, 14.00 - 18.00  Eeterij d’n Oven, Verbindingsweg 1 in het dorp Zeeland (NB).

De eerste boeren die de Peel ontgonnen wezen de weg voor de vernieuwers van vandaag. In AgroProeftuin de Peel wordt dit jaar het 5-jarige jubileum gevierd én kijken we vooruit. Want we hebben groot nieuws: onze proeftuin is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen als een van de belangrijke kweekvijvers voor de toekomst. Dat betekent dat we opnieuw de ruimte kunnen bieden aan mooie plannen!

Deze bijeenkomst is een activiteit van AgriFood Capital tijdens de Dutch Food Week.

Kom ook (naar) ‘Pionieren in de AgroProeftuin’! Aanmelden kan via ondestaande link.

Aanmelden bijeenkomst Pionieren in de AgroProeftuin

Programma

14.00 u

 

Inloop

14.30 u

 

Opening

 

 

Openingswoord wethouder Ben Brands, bijdragen vanuit vier projecten en de stand van zaken door programmamanager Michiel Ytsma.

15.00 u

 

Potentie voor de Proeftuin, deel 1

 

 

Koplopers vertellen over hun business model, ervaringen en plannen:

●     Een koolstofverdienmodel voor een gezonde bodem

Piet Hermus, akkerbouwer in Zevenbergschen Hoek en Mieke van Eerten-Jansen, docent-onderzoeker Biobased Economy bij HAS University of Applied Sciences

15.30 u

 

Expo en gesprekken met praktijkcases uit de Proeftuin

 

 

Resultaten en ervaringen van onze pioniers in het afgelopen jaar met o.a. maisteelt zonder kunstmest, sojasilage, emissiearme ZERO-stal en bodemproeven met compost en insectensubstraat. Bekijk alle projecten hier.  

16.30 u

 

Potentie voor de Proeftuin, deel 2

 

 

Koplopers vertellen over hun business model, ervaringen en plannen:

●     Energieneutraal boeren als melkveehouder, het kán

Willeke Peek, eigenaar melkveehouderij Peek in Wilnis.

●     Over de potentie van AgroForestry voor de Peel

Piet Rombouts, coördinator Agroforestry Netwerk Brabant.

17.00 u

 

Vraaggesprek met het ministerie van LNV

 

 

Uitvoeringsplan Visie Kringlooplandbouw onder de loep

17.30 u

 

Het Pionierscafé

 

 

Contacten leggen en gezamenlijk nieuwe plannen maken met een hapje en een drankje.

logo dutch food week 400.png