Proeflocatie: strokenteelt mais en graan

Zestien teeltexperimenten in 2022 op proeflocatie AgroProeftuin

In 2022 worden zestien teeltproeven door boeren en enkele onderzoeksinstellingen aangelegd op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Eiwitrijke gewassen voor human en dierlijke consumptie, de teelt van biobased producten en proeven voor biodiversiteit, bodemverbetering en natuurlijke gewasbescherming. Ook zijn vier nieuwe experimenten opgestart.

Nieuw op de proeflocatie is de teelt van een granenmix als krachtvoer voor melkvee. Een van de nieuwe experimenten is het jaarrond voerdergewassen telen op een perceel. Ook nieuw is het onderzoek naar de toepassing en stikstofbehoefte van Legu Hafer. Bijzonder is de proef met de aanleg van bankerfields in de aardappelteelt om daarmee het gebruik van insecticiden te verminderen of niet toe te passen. In het aardappelperceel wordt in de rijsporen Oost-Indische kers geteeld dat aantrekkelijk is voor de natuurlijke vijanden van luizen. Door dit gewas op het juiste moment te maaien, trekken de insecten het aardappelgewas in waardoor de luizenbestrijding op gang komt.

Optimalisatie
Een aantal bekende teelten wordt met een aantal wijzigingen herhaald in 2022. Vooral om de opgedane kennis te gebruiken om teelten verder te optimaliseren. Zoals de combiteelt van mais en klimbonen van melkveehouder Hol of de combiteelt van tarwe en voedererwten van John Melis.

Plantpaspoorten 7 teelten proeflocatie 2022

Proeflocatie 2022.jpg

Overzicht alle teeltproeven proeflocatie 2022

Eigen experiment?
Ook geïnteresseerd om een experiment te doen met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel? Neem dan contact op met Ronald Luijkx, innovatiemanager bij AgroProeftuin de Peel.

 

 

Alle proeven noordoost-brabant Plantpaspoorten