Projecten Eiwit van eigen bodem

De voeding voor mens en dier bevat veel geïmporteerde eiwitgrondstoffen zoals soja. Bij kringlooplandbouw hoort eiwit van eigen bodem. Op de proeflocatie experimenteren ondernemers met bijzondere veevoergewassen zoals sorghum, veldbonen, voedererwten, lupine en klimbonen. Ook zijn er proefvelden met lupine en veldbonen die geschikt zijn voor humane voeding. Ze doen ervaring op met alternatieve gewassen en hebben aandacht voor een gezonde bodem en het minimaliseren van kunstmestgebruik.

Projecten Eiwit van eigen bodem

Sorghum; alternatief voor snijmais Veldbonen voor humane voeding
Lupine voor humane consumptie Legu Hafer - nieuw
Voergewassen in strokenteelt Mengteelten voor varkensvoer
Granenmix als krachtvoer  Duurzame maisteelt op ruggen
Mengteelt maïs met klimbonen Krachtvoer vervangen door eiwitrijk voedergewas
Veldbonen voor veevoeding Mengteelt mais en zonnebloemen
Lupine voor de melkveehouderij Sojasilage
Blauwmaanzaad als bodemvriendelijk gewas Mengteelt sorghum en zonnebloem
Eiwit voor humane voeding uit bietenblad Winterlupine; nieuwe eiwitteelt met zomerse opbrengst
Teelt sojabonen  
   

 

    lupine500.jpg   sorghum_400.jpg