Voergewassen in strokenteelt

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de teelt van verschillende gewassen in afwisselende stroken mogelijk meer opbrengt dan afzonderlijke monoculturen. Dat effect treedt op als gewassen in bepaalde combinaties elkaar versterken en aanvullen. Toch wordt strokenteelt nauwelijks toegepast, omdat dit niet past in de gangbare bedrijfsvoering.

Teler Harm Jonkergouw experimenteert op een proefveld met de combinatie van twee voedergewassen: snijmais en wintertarwe. Opbrengsten en voederwaardes van monoteelten en mixteelten gaat de teler vergelijken. Hij wil de meeropbrengst van strokenteelt meten en die afwegen tegen de eventuele meerkosten van onder meer arbeid en mechanisatie.

strokenteelt graan mais 500.jpg

 

Bijzonderheden