Sorghum als alternatief voor snijmaïs

Het van oorsprong Afrikaanse gewas sorghum kan een alternatief zijn voor maïs. Het gewas heeft meer wortels die dieper in de grond groeien. Daardoor ontstaat een betere bodemstructuur, waaruit veel minder meststoffen uitspoelen. Ook is de verwachting dat het gewas een impuls geeft aan de biodiversiteit.

Melkveehouder Geert Hol uit Odiliapeel pioniert al sinds 2017 met dit gewas. Hij vergelijkt verschillende rassen en onderzoekt of de teelt qua opbrengst en voederwaarde kan concurreren met maïs. In 2022 test Geert de mengteelt waarbij de mais en sorghum door elkaar worden gezaaid.

sorghum_400.jpg

 

Bijzonderheden