Lupineteelt voor humane consumptie

Lupine is een vlinderbloemige plant, die goed  is voor de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Daarnaast is de lupineboon zeer eiwitrijk en biedt deze vele mogelijkheden voor humane consumptie. Het kan de vervanger worden van soja. In Nederland is nog weinig ervaring met de teelt en verwerking van lupine. 

Op de proeflocatie gaat Verkuijlen twee verschillende rassen telen. Binnen het ras varieert hij in de hoeveelheid zaaizaad. De vraag is wat dat met de opbrengsten doet.

Lupine heeft de mogelijke potentie om uit tot een volwaardig gewas voor de Nederlandse landbouw, dat geheel past bij natuur inclusieve / kringloop landbouw met een ruime vruchtwisseling. De lupinen worden in 2022 zo natuurlijk mogelijk geteeld. Dat betekent, dat het streven is om geen kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Ook wordt er geen dierlijke mest gebruikt.
 

Bijzonderheden

Thema: Eiwit van eigen bodem
Aanvrager: melkveebedrijf Verkuijlen
In samenwerking met: LuPeel, Bijzonder Brabants, Verbonden Peelproeftuinen, Food Valley ea
Financiering: grond beschikbaar gesteld door AgroProeftuin de Peel   
Looptijd: 2021 - 2023
Locatie: proeflocatie Zeeland

lupine500.jpg