Bodemverbetering met compost en insectensubstraat

In compost worden organische reststromen zoals bermmaaisel of snoeiafval benut als bodemverbeteraar. Compost vergroot de hoeveelheid organische stof in de grond en stimuleert het bodemleven. Insectensubstraat is een product dat vrijkomt bij de insectenteelt. Het product bevat een hoog gehalte aan chitine en organische stof.

In bodemproeven onderzoeken enkele samenwerkende bedrijven of de inzet van compost en insectensubstraat bijdraagt aan het beperken van de schade door bodemparasieten (aaltjes) in de teelt van bospeen.

 

studennten proefveld compost.jpg

 

Bijzonderheden

  • Thema: Biodiversiteit
  • Aanvrager: Tuinbouwbedrijf Jonkergouw
  • In samenwerking met: Van Berkel Biomassa & Bodemproducten, Eurofins Agro, Protix, HAS Hogeschool
  • Financiering: grond beschikbaar gesteld door AgroProeftuin de Peel
  • Looptijd: 2018 - 2022
  • Locatie: proeflocatie Zeeland