Roel Schutten

Roel Schutten is directeur van AgriFood Capital en als lid van de stuurgroep mede verantwoordelijk voor de strategische aansturing van AgroProeftuin de Peel

 

Wat is jouw binding met agrifood in de regio?

Ik werk bijna 30 jaar in de wereld van landbouw en voedsel en ben actief betrokken bij deze regio. Hier komt veel samen. De na-oorlogse opgave voor ‘nooit meer honger’ heeft de regio gevormd en welvarend gemaakt. Door een mentaliteit van hard werken te combineren met kennis, ondernemerschap en het vermogen om samen te werken. Die mentaliteit hebben we ook nodig om de uitdagingen en dilemma’s die we in deze regio hebben, om te zetten in mogelijkheden en perspectief. We hebben er belang bij dat ons voedsel op een duurzame manier geproduceerd wordt: goed voor boer en burger en hun omgeving. Die opgave is in Noordoost-Brabant stevig en complex.

 

Wat kan je vanuit je functie bijdragen aan AgroProeftuin de Peel?

Uiteindelijk zijn het mensen die het verschil gaan maken. Vanuit Agroproeftuin de Peel willen we die mensen ondersteunen. Met raad en daad. Met de nieuwste kennis en inzichten. Met de juiste samenwerkingspartners. Met faciliteiten als grond en geld. Het werken aan die condities om te kunnen pionieren en te ondernemen, om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, dat is waar ik mij vanuit AgriFood Capital, samen met onze partners, iedere dag voor inzet.

 

Wat wil je bereiken met AgroProeftuin de Peel?

Voor mij is de proeftuin geen doel op zich. Het moet dienstbaar zijn aan de mensen die werken aan de toekomst van ons voedsel. Wat ik wil bereiken is dat steeds meer mensen bereid en in staat zijn hier op een positieve en ondernemende manier mee bezig te zijn. En daarmee ook vertrouwen krijgen dat wat zij doen er echt toe doet. Dat kinkt misschien wat filosofisch. Maar het draait, ook bij Agroproeftuin de Peel, uiteindelijk allemaal om mensen die werken aan de toekomst van ons voedsel en daarmee aan een “goei leven’ in onze regio.

 

 

 

 

 

Roel Schutten

 

Stuurgroep

De Stuurgroep AgroProeftuin bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, kennisinstituten en (landbouw)bedrijfsleven. Zie de pagina Over ons voor de samenstelling.