Martine Overdijk

Martine Overdijk is clusterdirecteur HAS Hogeschool Agri & Business en als lid van de stuurgroep mede verantwoordelijk voor de strategische aansturing van AgroProeftuin de Peel.

Wat is je binding met agrifood in de regio?

“De HAS Hogeschool staat met beide benen midden in de agrifood sector en heeft een sterke focus op de regio.  We doen niets zonder de sector en ontlenen een deel van ons bestaansrecht hieraan. We leiden mensen op die hier aan de slag gaan, doen onderzoek met en voor de sector. Dat doen we samen met o.a. de regio Noordoost-Brabant, die voor de vestiging in Den Bosch enorm belangrijk is. Ik voel me persoonlijk erg betrokken bij de regio. Ik ben opgegroeid in Brabant en woon er nog steeds met veel plezier. Door mijn werk ben ik dagelijks met de prachtige en relevante agrifoodsector in deze regio bezig, dat vind ik een groot voorrecht. Hoe mooi is het om het ondernemerschap van onze alumni in de praktijk te zien en om mensen voor de toekomst te mogen opleiden. En dat allemaal in Brabant.”

 

Wat kan je vanuit je functie bijdragen aan AgroProeftuin de Peel?

“Als clusterdirecteur Agri & Business zie ik het als mijn opdracht om onderwijs, onderzoek en kennistransfer vanuit een gezamenlijkheid naar de diverse vraagstukken te laten kijken die in de sector spelen en waar wij ons samen zo graag voor inzetten. De samenwerking tussen bedrijven, overheid en HAS bundelt krachten en kennis waardoor we weer een stap vooruit kunnen zetten. Het hoger beroepsonderwijs is praktijkgericht en het werken in een living lab waar nieuwe ideeën kunnen worden uitgeprobeerd en getoetst, past daar perfect bij.“

 

Wat wil je bereiken met AgroProeftuin de Peel?

“De HAS Hogeschool is vanaf de start actief geweest bij dit initiatief en draagt het een warm hart toe.  Het past binnen de gedachte dat we een expertisecentrum willen zijn voor agri, food en leefomgeving. Het feit dat studenten, docenten, lectoren en onderzoekers samen met de sector werken aan dit living lab, zorgt dat we onze kennis kunnen delen, maar ook vernieuwen. Het is mooi dat de triple helix faciliteert dat we kunnen pionieren, fouten maken, successen boeken en weer nieuwe stappen kunnen zetten in de sector met de stevige opgave waar zij voor staat. Zonder AgroProeftuin de Peel zouden bepaalde inzichten en kennis niet of niet zo snel ontstaan zijn.“

 

Stuurgroep

De Stuurgroep AgroProeftuin bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, kennisinstituten en (landbouw)bedrijfsleven. Zie de pagina Over ons voor de samenstelling.