Martin Scholten

Stuurgroeplid Martin Scholten is sinds 2002 werkzaam voor WUR. In juli 2020 werd hij strategisch adviseur voor de Executive Board Wageningen University & Research.

Wat is voor jou en voor Wageningen UR de binding met de regio?

"Voor Wageningen is Noordoost-Brabant een spannend gebied, met veel agrarische bedrijvigheid, een uniek landschap en een belangrijk natuurgebied. Daar liggen uitdagingen en ook veel innovatief ondernemerschap. Dat geeft de juiste energie. Daar wil de WUR bij betrokken zijn. In mijn werk voor Wageningen UR heb ik altijd veel te maken gehad met de regio. In verschillende rollen ben ik betrokken geweest bij vraagstukken op het gebied van landbouw, met name de intensieve veehouderij."

 

Wat kan je vanuit je functie bijdragen aan AgroProeftuin de Peel?

“Als strategisch adviseur ben ik een verbinder. De regio en de universiteit kunnen elkaar helpen. In de wetenschap is een trend gaande; het ontwikkelen van generieke kennis maakt steeds meer plaats voor een gebiedsspecifieke benadering. Dat is een leerproces, ook voor de WUR.  De Peel is een prachtig gebied om hiermee ervaring op te doen. Tegelijkertijd kunnen we een bijdrage leveren aan de regionale ontwikkeling van de landbouw in een brede context, inclusief landschap en de kwaliteit van de leefomgeving.“

 

Wat wil je bereiken met AgroProeftuin de Peel?

“Ik zie AgroProeftuin de Peel als living lab met een heel belangrijke functie. Dit is de plek waar boeren uit de regio kunnen pionieren met ideeën die normaal gesproken te riskant of onzeker zijn binnen hun bedrijfsvoering. Dit soort proeven past niet in de reguliere onderzoeksprogramma’s van Wageningen UR. We zijn er wel erg nieuwgierig naar. Een living lab leidt namelijk vaak tot interessante inzichten en in samenhang met proefboerderij Vredepeel kunnen we er zo voor zorgen dat de kennis kan doorstromen.”

 

Stuurgroep

De Stuurgroep AgroProeftuin bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, kennisinstituten en (landbouw)bedrijfsleven. Zie de pagina Over ons voor de samenstelling.