Ben Brands

Ben Brands is wethouder in de gemeente Landerd en namens de Regio Noordoost Brabant voorzitter van de stuurgroep.
 

Wat is je binding met agrifood in de regio?

“Ik ben getrouwd met een boerendochter en heb ook meegewerkt op een melkveehouderij. In mijn jeugd heb ik zes jaar bij een tuinderij gewerkt. Ik heb dus persoonlijk een grote affiniteit met het boerenbedrijf. Daarom vind ik het nu heel mooi dat ik in Landerd als wethouder medeverantwoordelijk ben voor het toekomstbestendig maken van de sector. Met AgroProeftuin de Peel maken we onze regionale bestuurlijke ambities concreet en tastbaar en kom ik zelf ook weer tot nieuwe inzichten.”

 

Wat kan je vanuit je functie bijdragen aan AgroProeftuin de Peel?

“Mijn rol is om mensen enthousiast te maken en partijen bij elkaar te brengen. Het zijn niet de bestuurders die de veranderingen moeten realiseren in de praktijk. Het zijn de ondernemers die het moeten doen, in samenwerking met overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties. Die samenwerking wil ik faciliteren.“

 

Wat wil je bereiken met AgroProeftuin de Peel?

“Voor de regio Noordoost-Brabant is het van belang dat we gezamenlijk activiteiten ondernemen en dat we in deze regio de koplopers op het gebied van kringlooplandbouw worden; een voorbeeld voor de rest van Nederland.”

 

Stuurgroep

De Stuurgroep AgroProeftuin bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, kennisinstituten en (landbouw)bedrijfsleven. Zie de pagina Over ons voor de samenstelling.