Experimenteergebied

Projectsubsidies AgroProeftuin de Peel

Innovatieve activiteiten waarbij waarbij een ondernemer samenwerkt met andere bedrijven of kennisinstellingen, komen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 50.000 euro.

De financiële stimulans is beschikbaar voor initiatieven rondom kringlooplandbouw of een toekomstbestendige voedselproductie. Dat zijn bijvoorbeeld innovaties die bijdragen aan de verbetering van de bodem-, water en luchtkwaliteit. Of vernieuwingen die de ecologische, landschappelijke en maatschappelijke kwaliteit versterken.

De susbisie is bedoeld voor activiteiten die een idee een stap verder te brengen. Dat is bijvoorbeeld een marktverkenning, een haalbaarheidsonderzoek, conceptontwikkeling, de ontwikkeling van een prototype of het uitvoeren van testen. De mogelijkheden zijn divers, wilt u bespreken of uw idee of plan in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.

De subsidie bedraagt maximaal €50.000 en dekt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten. Daarbij geldt dat loonkosten maximaal 50% van de totale projectkosten bedragen.

 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten projecten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project heeft een innovatief karakter.
  • Het project is gericht op het versterken van de agrifood sector.
  • Het project wordt uitgevoerd in de regio Noordoost-Brabant en heeft een aantoonbaar regionaal effect.
  • Het project heeft een duurzaam economisch effect en een positieve invloed op de regionale werkgelegenheid.
  • Het project is vraag-gestuurd en voorziet in een behoefte in de markt.
  • Het project komt ten goede aan MKB-ondernemingen.
  • De subsidieaanvrager werkt samen met ten minste één andere partner en er is sprake van een partner die een deel van de totale kosten draagt.
  • Het project kan binnen 24 maanden na verlening van de subsidie worden afgerond.

 

Aanvragen subsidie

De regeling loopt via de Regio Noordoost Brabant. Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf april 2021 tot en met 30 november 2021 worden ingediend. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Zodra de subsidieregeling is gepubliceerd zal ook het aanvraagformulier en format voor het projectplan en de begroting via de website van Regio Noordoost Brabant beschikbaar worden gesteld.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Celine van Soest, programma-coördinator AgroProeftuin de Peel, e-mail c.vansoest@agrifoodcapital.nl.

 

Voorbeeld project

In 2019 hebben Loonwerkcombinatie LvCM (Land van Cuijk en Maasduinen) en Loonbedrijf Peter Loeffen een vergelijkbare subsidie ontvangen om samen met Wageningen UR en HAS Hogeschool een duurzame maisteeltmethode te ontwikkelen. Zie hier voor een impressie van dit initiatief.