THEMADAG: EIWIT VOOR VEEVOER VAN EIGEN BODEM

Eiwit van eigen bodem wordt steeds interessanter nu de grondstofprijzen stijgen en de vraag om kringlopen te sluiten toeneemt. Welke teelt past er nu het beste op welke grond, hoe complex is het, wanneer is het rendabel en wat zijn de opbrengsten? Samen met Louis Bolk experts en drie boeren bekijken we de potentie van soja, luzerne, voedererwten en gras. Tot slot bouwen we aan passende experimenten voor het eigen bedrijf op basis van de opgedane kennis. 

 

Datum: 18 maart 2022

Locatie: Ant’ Hoag, Rijkevoort-De Walsert 

Expert: Louis Bolk Instituut - Pedro Janssen & DWC Advies - Jan de Wit

 

Programma:

12.30 - Welkom met lunch en toelichting thema

13.00 - Introductie eiwitteelten van eigen bodem voor veevoer en randvoorwaarden voor rendabele inpassing in je bedrijfsvoering, nu en in de toekomst Jan de Wit - DWC Advies 

13.30 - Praktijkvoorbeeld 1: Luzerne - melkveehouder Ard van der Bolt

13.45 - Praktijkvoorbeeld 2: Voedererwten - varkenshouder John Melis 

14.00 - Praktijkvoorbeeld 3: Kruidenrijk grasland - boer divers Job Albers

14.15 - Pauze 

14.45 - Technische teelthandleiding gras & grasklaver, Van moeilijk naar mogelijk: Doorzaaien productieve kruiden in grasland - Pedro Janssen - onderzoeker duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit, Louis Bolk

15.15 - Eigen proeven ontwikkelen in groepjes

16.00 - Proeven pitchen 

16.30 - Borrel met lokale bites

Wilt u de terugblik en presentaties van deze themadag ontvangen? Stuur dan een mail

 

Terug