THEMADAG: BODEMVERBETERING

Bodemverbetering, het is makkelijker geschreven dan gedaan. Welke handelingen van jou als agrariër hebben precies welke effecten op de bodem? Hoe kun je koolstofopslag bevorderen, en uitspoeling en verdichting verminderen voor optimale opbrengst? Op deze dag bespreken we de laatste resultaten uit praktijkonderzoek van de HAS en welke bodemkenmerken er toe doen. Ook hoor je van twee boeren met eigen experimenten wat hun resultaten zijn voor koolstofvastlegging door benutting van onbewerkt bermmaaisel en het het zogeheten biochar/biokool. Daarnaast sparren we met elkaar over mogelijkheden van bodemverbetering op jouw bedrijf, en wat voor experiment daarbij past. 

Datum:  -> 25 februari 2022

Locatie: Brabantse Hoeve, Volkel 

Experts: Judith van de Mortel & Lyanne de Haan (HAS)

 

Programma:

12.00 - Welkom met lunch en toelichting thema

12.30 - Introductie Praktijkgericht bodemonderzoek en effecten van beheersmaatregelen op bodemkenmerken door Lyanne de Haan (HAS) & Judith van de Mortel, lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem (HAS)

13.15 - Praktijkvoorbeeld 1: Pieter Lucassen - 3e generatie boer, vaste plantenkwekerij te Afferden. Zelfverklaard aaltjes-goeroe en bodemverbeteraar via de Australische Albrecht Methode.

13.45 - Praktijkvoorbeeld 2: Patrick Lemmens, projectleider Arvalis - bodemproeven uitgelegd door Mr. Biobased himself.  

14.15 - Werksessie in casusgroepen: oplossingen voor koolstofopslag, teeltrotaties & bodemverdichting

15.00 - Pauze

15.15 - Ontwerp je eigen proef 

16.00 - Proeven pitchen 

16.30 - Borrel met lokale bites

Wilt u de terugblik en presentaties van deze themadag ontvangen? Stuur dan een mail.

 

Terug