Zestien teeltexperimenten in 2022 op proeflocatie AgroProeftuin

Zestien teeltproeven zijn door boeren, bedrijven en enkele onderzoeksinstellingen aangelegd op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Eiwitrijke gewassen voor human en dierlijke consumptie, de teelt van biobased producten en proeven voor biodiversiteit, bodemverbetering en natuurlijke gewasbescherming. Ook zijn vier nieuwe experimenten opgestart.

Nieuw dit jaar zijn de teelten van veldbonen en granenmix als voer voor melkvee. Bijzonder is de proef met de aanleg van bankerfields in de aardappelteelt om daarmee het gebruik van insecticiden te verminderen of niet toe te passen. In het aardappelperceel wordt in de rijsporen Oost-Indische kers geteeld dat aantrekkelijk is voor de natuurlijke vijanden van luizen. Door dit gewas op het juiste moment te maaien, trekken de insecten het aardappelgewas in waardoor de luizenbestrijding op gang komt.

Optimalisatie
Een aantal bekende teelten wordt met een aantal wijzigingen herhaald in 2022. Vooral om de opgedane kennis te gebruiken om teelten verder te optimaliseren. Zoals de combiteelt van mais en klimbonen van melkveehouder Hol of de combiteelt van tarwe en voedererwten van John Melis.

Proeflocatie 2022.jpg

Overzicht alle teeltproeven proeflocatie 2022

Eigen experiment?
Ook geïnteresseerd om een experiment te doen met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel? Neem dan contact op met Michiel Ytsma, programmamanager bij AgroProeftuin de Peel.


Alle proeven noordoost-brabant