Weer enkele percelen op de proeflocatie beschikbaar 

Wil jij als agrarisch ondernemer een bijzonder gewas of een alternatieve teeltmethode uitproberen of iets nieuws op het gebied van kringlooplandbouw laten zien in de praktijk? Dat kan op onze proeflocatie aan de Middenpeelweg bij Odiliapeel.

 

Op dit moment worden er 16 proeven uitgevoerd op deze locatie, kijk hier voor een impressie. Vanaf dit voorjaar komen er weer enkele percelen beschikbaar waar ondernemers kunnen experimenteren met nieuwe gewassen en teelten. Aanmelden kan tot 14 februari 2022.

 

Begeleiding

AgroProeftuin de Peel stelt de proefpercelen kosteloos beschikbaar, de HAS Hogeschool biedt begeleiding bij de proeven en er worden metingen uitgevoerd gericht op:

  • Nitraatuitspoeling: in bodemmonsters wordt het nitraatoverschot gemeten voor en na het groeiseizoen
  • Totale stikstofbalans per proef & behandeling

 

Neem snel contact op

Heb jij interesse om een experiment op te zetten? Neem dan voor 14 februari a.s. contact op met Ronald Luijkx via r.luijkx@agrifoodcapital.nl of 06 10 14 27.

 

Kijk hier voor een impressie van de proeven die op dit moment worden uitgevoerd

Percelen op de proeflocatie beschikbaar