Vruchtbare 1ste themadag Boeren met Kennis

“Precisielandbouw deed mijn opa ook al: het is niks meer of minder dan het juiste doen, op het juiste moment op de juiste plek," aldus Jacob van den Borne, gastheer en spreker op de eerste editie van Boeren met Kennis.

 

Belang van data

Afgelopen vrijdag vond de eerste van de vier themadagen 'Boeren met Kennis' van AgroProeftuin de Peel plaats. Thema van deze dag was “Het hele jaar groen met data & tech’.

Dataverzameling en de inzet van techniek kan antwoord geven op uitdagingen van veel boeren. Tijdens deze praktijkdag verdiepten 18 agrarische ondernemers zich in het belang van data & tech, op de plek waar precisielandbouw is geboren: bij aardappelteler Jacob van den Borne in zijn Praktijkcentrum voor Precisielandbouw. Jacob vertelde aan de hand van veel praktijkverhalen hoe hij data en tech inzet op zijn bedrijf. Heel inspirerend, want hij gaat daarin vrij ver.

Met zijn verzameling drones, de manier waarop hij deze inzet en de onmisbare kennis die hij opdoet door het verzamelen van data, werkt hij op een hele andere manier dan de meeste van zijn collega’s. Zo wilde Jacob bijvoorbeeld weten waarom sommige delen van zijn grond 80 ton aardappelen opleverde, en andere 30. Hiervoor onderzocht hij de vochthuishouding van zijn bodem, welke onkruiden waar opkwamen en wat voor signaalfunctie zij hebben en bestudeerde hij historische kaarten om te ontdekken wat de grondgeschiedenis achter elk stukje perceel is.

 

Pionier

Jacob is bij uitstek dé pionier op het gebied van precisielandbouw en deelt zijn grote schat aan kennis graag en bevlogen. Een van de hamvragen die Jacob zich bij elk experiment stelt is: “Wat is mijn doel? Dus wat hoop ik dat het experiment oplevert, letterlijk en figuurlijk. Het is leuk om allerlei data te verzamelen, maar wat doe je daar vervolgens mee. Daar gaat het uiteindelijk om. Als je dat eenmaal scherp hebt: Gewoon doen, gewoon beginnen!”

Met de opgedane inspiratie gingen de boeren zelf aan de slag om een proef te bedenken die ze op hun eigen bedrijf in de praktijk kunnen brengen. Zo ontstonden er ideeën voor het testen van de zuurgraad van de bodem om onkruid tegen te gaan, het onderzoeken van de waterhuishouding in verschillende delen van het perceel om te bepalen welke planten waar het beste gedijen en stikstofmetingen in de bodem. Ter afsluiting pitchten de deelnemers hun ideeën aan de groep. Dat leverde weer interessante verdiepingen op.

 

Ondersteuning

Doel van deze themadagen is om daadwerkelijk nieuwe proeven en experimenten op te starten. Dat kan op individueel bedrijfsniveau zijn, of in samenwerking met andere partijen. AgroProeftuin de Peel heeft hiervoor instrumenten beschikbaar om de proeven of onderzoeken tot wasdom te brengen. Dat kan in de vorm van grond om te experimenteren, subsidies, kennis, netwerk en begeleiding van een proef.

 

Frietje Precies

De dag werd afgesloten met een borrel en een toepasselijk hapje: Frietje Precies. Een uniek frietje van aardappel, pastinaak en zoete aardappel, door Jacob van de Borne geteeld in stroken met daartussen ‘snelwegen’ voor insecten zoals hij ze noemt. Dit zijn zeer biodiverse bloemen- en plantenstroken, aangelegd tussen de teelten om insecten te faciliteren. 

 

Deelnemers beoordeelden deze dag gemiddeld met een 8,5. Dus we kijken terug op een hele vruchtbare eerste themadag in de serie 'Boeren met Kennis'. Kijk hier voor meer info over de drie themadagen die nog volgen. Interesse? Schrijf je snel in. 

Vruchtbare 1ste themadag Boeren met Kennis
Vruchtbare 1ste themadag Boeren met Kennis

Vruchtbare 1ste themadag Boeren met Kennis
Vruchtbare 1ste themadag Boeren met Kennis