Vouchers voor innovaties met Boerderij van de Toekomst

Innovatieve ondernemers - ook uit de regio Noordoost-Brabant - kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de Boerderij van de Toekomst in Lelystad.

Dat wordt mogelijk met de regeling ‘Vouchers Boerderij van de Toekomst’ die op 4 januari 2021 is opengesteld door Wageningen University & Research en Provincie Flevoland. Doel van deze regeling is versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Er zijn drie typen voucher en het totaal beschikbare budget bedraagt € 1.470.000.

Boerderij van de Toekomst heeft een proeflocatie in Lelystad, waar boeren van de toekomst werken aan haalbare oplossingen voor de uitdagingen van de landbouwsector. Daarnaast wordt een netwerk van vergelijkbare initiatieven in andere regio’s ontwikkeld. Mede-initiatiefnemer Wijnand Sukkel was een van de gasten bij het webinar ‘Kringlooplandbouw in de praktijk” van AgroProeftuin de Peel op 7 december. (zie video vanaf minuut 27:30)

 

Regio Noordoost-Brabant

Bent u een ondernemer in Regio Noordoost-Brabant en wilt u experimenteren met een toekomstgerichte innovatie of de toepassing van kringlooplandbouw? Wij denken graag met u mee hoe uw idee past binnen deze voucherregeling. Of welke andere kansen samenwerking met AgroProeftuin de Peel biedt. U kunt contact opnemen met Ronald Luijkx via r.luijx@agrifoodcapital.nl of 06-10142700.


Videoweergave van het webinar 'Kringlooplandbouw in de praktijk'. Item over Boerderij van de Toekomst vanaf 27:30.