Vacature projectmanager Verbonden Peelproeftuinen 

Wij zoeken per direct een projectmanager en inhoudelijk deskundige die het 'project Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten' gaat leiden (vervanging van huidige projectmanager). De functie is in opdracht van AgriFood Capital en voor 8 uur per week voor de periode tot eind 2024.

Slimme gewasrotaties dragen bij aan verbetering van de bodem- en waterkwaliteit. Het gaat hierbij om vruchtwisseling van reguliere gewassen met nieuwe teelten als lupine en veldbonen. Om deze slimme gewasrotaties verder te ontwikkelen, hebben boeren, proeftuinen, onderwijs, overheid en praktijkonderzoek de krachten gebundeld in ‘Verbonden Peelproeftuinen voor Slimme Rotatieteelten’. Of kortweg ‘Slimme Gewasrotaties’.

Samen ontwikkelen WUR|Open Teelten proefbedrijf Vredepeel, HAS Green Academy, Platform Nieuwe Teelten Limburg, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, ZLTO, Regio Noord-Limburg, LLTB, Innovatiehuis de Peel en AgroProeftuin de Peel nieuwe teelten in de Peel die op termijn economisch rendabel moeten zijn. Verbonden Peelproeftuinen ontwikkelt zich als een innovatienetwerk dat boeren inhoudelijk ondersteunt bij hun activiteiten in dit project. Samen met de boeren in de Peel werken we aan een duurzaam verdienmodel voor bedrijven op de zandgronden. Voor meer informatie zie: Begeleiding en vergoeding voor nieuwe rotatieteelten - Agro Proeftuin de Peel

Het project Verbonden Peelproeftuinen is begin 2022 gestart en loopt tot eind 2024. We zoeken per direct een projectmanager en inhoudelijk deskundige die het project gaat leiden (vervanging van huidige projectmanager). De functie is in opdracht van AgriFood Capital en voor 8 uur per week voor de periode tot eind 2024.

Werkzaamheden
Het project Verbonden Peelproeftuinen moet worden gecoördineerd en doorontwikkeld om voor eind 2024 de beoogde projectresultaten te realiseren. Werkzaamheden bestaan uit:

  • Coördinatie partneractiviteiten om project binnen budget en planning te realiseren. Dit omvat onder andere partnerbijeenkomsten coördineren, afstemming projectontwikkeling en uitvoering met partners, monitoring projectactiviteiten en resultaten, opstellen rapportages richting financiers en project financiën.
  • Ontwikkeling, afstemming en uitwisseling over programmering teeltproeven Peelproeftuinen. Dit omvat onder andere het opzetten en/of coördineren van een gewasrotatie teeltgroep bestaande uit boeren die ook vaak betrokken zijn bij bestaande en nieuwe telersgroepen voor lupine en veldbonen.

Wie zoeken we?
We zoeken een enthousiaste en betrokken projectmanager en inhoudelijk expert die:

  • ervaring heeft met het coördineren van subsidie gefinancierde projecten waarbij meerdere partners betrokken zijn;
  • bewezen ervaring heeft met het agri-domein, met affiniteit met het onderwerp;
  • gevoel heeft voor publiek/private samenwerkingen;
  • kan schakelen met zowel de betrokken partners van Verbonden Peelproeftuinen, het AgroProeftuin de Peel kernteam, agrarisch ondernemers en potentiële afnemers. Zich daarbij als een spin in het web voelt en een proactieve houding aanneemt.

Offerte
De opdracht wordt uitgevoerd vanuit een (eigen) onderneming voor gemiddeld 8 uur per week (op basis van 42 werkweken per jaar). Flexibel in te vullen. Wij vragen een offerte op basis van een vast uurtarief.
De offerte en motivatie ontvangen we graag uiterlijk op 6 februari 2023 digitaal via secretariaat@agrifoodcapital.nl.

Selectie
Wij nodigen meerdere partijen uit om een offerte in te dienen. De offerte zal worden beoordeeld op:

  • Aansluiting op de vraag
  • Expertise
  • Relevante ervaring en prestaties
  • Verhouding prijs-kwaliteit.

In de week van 13 of 20 februari gaan wij, op basis van onze beoordeling, met een beperkt aantal kandidaten in gesprek.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met Michiel Ytsma, programma-ontwikkelaar AgroProeftuin de Peel, m.ytsma@agrifoodcapital.nl, 06- 52378323. Of met Marga te Velde, communicatiemanager AgroProeftuin de Peel, m.tevelde@agrifoodcapital.nl, 06-10947482.