Natte teelten

Uitnodiging bijeenkomst 'Kansen voor natte teelten in de bouw'

De vernatting van de Peel biedt kansen voor het verbouwen van natte teelten. Vrijdag 13 januari organiseren Waterschap Aa en Maas en Innovatiehuis de Peel samen een bijeenkomst voor het telen en toepassen van natte teelten. De hele keten van boer tot architect tot bouwer is welkom. Centraal staat het verkennen van de kansen voor natte teelten waarvan de oogst geschikt is voor biobased bouwen. Interesse? Graag vooraf aanmelden.

Natte teelten, ook wel paludicultuur genoemd, zijn gewassen zoals riet, wilg en lisdodde die gedijen bij natte omstandigheden. Voor deze gewassen worden steeds meer toepassingen bedacht, met name in de bouw, maar ook als vervanger voor veen in potgrond.
Het bouwen met natuurlijke materialen, ook wel biobased bouwen genoemd is een duurzaam alternatief voor veel traditionele materialen. Inmiddels vinden de producten uit de natte teelten hun weg naar de bouw.

Het onderzoek naar kansen voor natte teelten is mede mogelijk gemaakt door AgroProeftuin de Peel vanuit IBP Vitaal Platteland.

Programma bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst komen zowel de teelt en het verdienmodel als de verschillende toepassingsmogelijkheden in de bouw aan bod. We gaan met elkaar aan de slag in een tweetal workshops en bezoeken een proefveld waar Aa en Maas de teelt van lisdodde in de praktijk test. Deze lisdodde wordt op 13 januari geoogst met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkelde machine.

Vooraf aanmelden
Het evenement vindt plaats op de Automotive Campus in Helmond, van 13.00u  tot 17.00u. Het proefveld wordt bezocht met een pendelbus. Aanmelden kan via de website van het Innovatiehuis.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg Europe en IBP Vitaal Platteland.

 

natte teelten
natte teelten