Subsidieaanvragen innovatieve kringloopprojecten

 
In Noordoost-Brabant barst het van de innovatieve ideeën om de agrarische sector te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. AgroProeftuin de Peel komt graag in contact met de initiatiefnemers. Wij ondersteunen goede ideeën financieel, met kennis, ervaring en netwerk.
Tot 30 november 2023 kunnen subsidieaanvragen van nieuwe projecten worden ingediend. Dus neem contact op.