Robotiseringsdag op proeflocatie

Op 7 oktober organiseerde Delphy op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel de Robotiseringsdag.Robotisering wordt ook in de landbouw steeds toegankelijker. Op de demodag robotisering liet Schoon Water voor Brabant zien wat er al mogelijk is in de mechanische onkruidbestrijding. Ruim 200 bezoekers maakten kennis met een tiental prototypes, nieuwe ontwikkelingen en machines die al gebruikt worden in de landbouw. Een deel van de machines worden al in de praktijk ingezet. Zo zijn er in Nederland al een aantal boomkwekers tevreden met hun aanschaf van de Naïo Oz. Delphy gaf de bezoekers in groepjes een rondleiding langs de machines.

 

Stijgende vraag naar schoffelmachines

Er is een toenemende interesse in schoffelmachines, dat was te zien aan de diversiteit aan machines en opzetstukken tijdens de demodag. Op de lange termijn scheelt dit ten opzichte van personeelskosten en bovendien biedt het extra handvatten in de onkruidbestrijding. Zeker met het oog op de afname van het aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Alice Blok van CLM: “Robots bieden meerdere voordelen. Ze kunnen bijdragen aan de reductie van het gebruik van onkruidmiddelen, verlagen de werkdruk en ze zijn lichter dan traditionele werktuigen waardoor de bodem minder belast wordt. Je ziet dat wegvallen van een middel als Lentagran in de aspergeteelt, direct leidt tot meer interesse van telers in zo’n techniek. Dat is goed voor de waterkwaliteit, want juist herbiciden spoelen vaak uit naar bronnen voor drinkwaterbereiding.”

 

Mechanische onkruidbestrijding door robots

Voor enkel onkruidbestrijding kunnen onder andere de Hak S-serie schoffel, Garford Robocrop en de Klünder Zupfer worden ingezet. De Klünder Zupfer trekt onkruiden uit het gewas, zowel in de rij als tussen de rijen. Op de balk draaien een heel aantal hydraulisch aangedreven wielen, die de onkruiden uit de grond trekken.

 

Door het camerasysteem van Garford kunnen beide machines met 1 cm nauwkeurig onkruid schoffelen tussen de rijen

 

Stefan Michiels van Delphy: “De werking wordt bepaald door de rijsnelheid en de draaisnelheid van de wielen. Voor schieters van het gewas is harder draaien effectiever, voor onkruiden langzamer draaien. Wanneer zowel schieters als onkruid in één werkgang getrokken worden, zal de chauffeur goed moeten kijken naar het resultaat.” 

 

De Hak S-serie en de Garford Robocrop zijn beiden gps en cameragestuurde schoffelmachines. Door het camerasysteem van Garford kunnen beide machines met 1 cm nauwkeurig onkruid schoffelen tussen de rijen. De Garford Robocrop heeft daarnaast ook schoffels in de vorm van een halve maan, die in de rij kunnen schoffelen.

 

Futuristisch uitziende machines op het erf

De meeste robots kunnen ingezet worden voor meer dan alleen onkruidbestrijding. De Deense Farmdroid bijvoorbeeld is een autonome zaai- en wiedrobot met gps op zonne-energie. De driewielige machine onthoudt de zaailocaties en schoffelt tussen en in de rijen. De hoogte is instelbaar afhankelijk van het groeistadium van het gewas. Maar ook de Dino en Oz van Naïo doen meer. De Oz wordt in de boomteelt al regelmatig ingezet en kan naast schoffelen ook zaaien, kunstmest strooien, spuiten en maaien. Bovendien mag deze kleine robot 300 kg trekken, waardoor de Oz ook ingezet kan worden voor transport van geoogste producten. Met de Dino is het, mede dankzij de Garford camera, mogelijk om autonoom in en tussen de rijen onkruid te wieden.

 

          De meeste robots kunnen ingezet worden voor meer dan alleen onkruidbestrijding 

 

Naar de Robot One van Pixelfarming Robotics moet je twee keer kijken om te zien dat dit een landbouwmachine is. Dit is een autonome robot op zonne-energie met 10 armen die individueel instelbaar zijn. Er zijn verschillende gereedschappen beschikbaar om te bevestigen aan deze armen, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld te maaien, schoffelen en grote onkruiden uit te trekken.

Voor meer info: www.schoon-water.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Naïo Oz

 

 

 

 

Hak S-serie schoffel met camerabesturing

 

 

 

 

De 'onkruid-trekker', de Klünder Zupfer