7 juli 2023: open dag proeflocatie AgroProeftuin de Peel

Vrijdag 7 juli organiseert AgroProeftuin de Peel de jaarlijkse open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Zowel boeren, ondernemers, bestuurders, burgers en andere belangstellenden zijn welkom. 

Bezoekers krijgen op de proeflocatie een thematische rondleiding langs eiwitrijke gewassen, vezelgewassen of nieuwe teeltmethoden. Het zijn allemaal experimenten die bijdragen aan verduurzaming van de agrarische productie, aan verbetering van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit én kansen bieden op een beter verdienmodel voor de boer.
De betrokken boeren zijn deze dag aanwezig om zelf toe te lichten met welke uitdagingen ze te maken hebben, waarom ze een bepaalde teelt of teeltmethode hebben gekozen en wat de verwachtingen zijn. 

Initiatiefnemers met lef
De initiatiefnemers van de proefvelden hebben lef. Zij steken hun nek uit om de agrarische (voedsel)productie in de Peel met flinke stappen te verduurzamen. Zij krijgen van AgroProeftuin de Peel de ruimte om te experimenteren en te leren in de praktijk en van elkaar. 

Programma
Burgers, ondernemers en andere belangstellenden zijn welkom van 9.30 tot 12 uur. Agrarisch ondernemers en adviseurs die de open dag willen bezoeken zijn welkom van 13.30 tot 16 uur.
Wilt u meer informatie over de open dag? Stuur dan een mail naar AgroProeftuin de Peel. 

Themaroutes

Bezoekers kunnen kiezen voor een van de vier themaroutes: eiwitrijke gewassen voor humane consumptie of voor dierlijke consumptie (veevoer), vezelgewassen en vernieuwende teeltmethoden. De routes leiden langs de velden waar deze gewassen worden geteeld. De betrokken boeren vertellen over ter plaatse hun motivatie om voor dit gewas en/of teeltmethode te kiezen.
Vaak ligt er maatschappelijk vraagstuk aan ten grondslag zoals: meer biodiversiteit, schoner water, gezondere bodem, meer circulariteit, vervangers dierlijk eiwit of natuurlijke bouwmaterialen.   

Adres
Adres van de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel is: De Peel in Zeeland (gps: 51.660357, 5.734354). Dichtbij de rotonde van Middenpeelweg - Nieuwedijk in Zeeland (Noord-Brabant). 

 

Aanmelden open dag proeflocatie 7 juli 

Nog niet aangemeld maar je wilt wel graag naar de open dag komen? Je bent welkom in de ochtend om 9.30 uur of in de middag om 13.30 uur