Nieuwe telers gezocht voor proeflocatie Zeeland

Dit najaar komt er grond vrij op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Telers die met een nieuwe, duurzame teelt willen experimenteren, zijn van harte welkom. 

Een aantal meerjarige teeltexperimenten wordt dit najaar afgerond. Daarmee komt er grond vrij voor nieuwe experimenten en nieuwe telers. 

Op dit moment experimenteert een groep telers op 16 proefvelden. Kringlooplandbouw staat hier centraal. De teelten varieren van eiwitrijke gewassen, mengteelten, biobased gewassen tot biologische luizenbestrijding in aardappelen. Alle teelten dragen bij aan een gezonde bodem en waterkwaliteit. 
AgroProeftuin de Peel stelt de proefvelden beschikbaar. HAS Hogeschool biedt begeleiding bij de proeven en er worden metingen uitgevoerd. Lees hier meer over de begeleiding. 

Contact
Wil je een bijzonder gewas of een alternatieve teeltmethode uitproberen of iets nieuws laten zien in de praktijk? Voorstellen kunnen tot 1 januari 2023 ingediend worden. Neem hiervoor contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx (r.luijkx@agrifoodcapital.nl) of programma-ontwikkelaar Michiel Ytsma (m.ytsma@agrifoodcapital.nl). Zij denken graag met je mee. 

Ontstaan proeflocatie
AgroProeftuin de Peel is zeven jaar geleden gestart met de proeflocatie. Een initiatief van de (toenmalige) vijf gemeenten aan de Middenpeelweg. Met elkaar wilden zij kringlooplandbouw op een praktijkgerichte manier aanjagen. RNOB zorgde ervoor dat er grond en geld beschikbaar kwam, zoals via Regio Deal Noordoost Brabant. AgroProeftuin de Peel ontwikkelde het innovatieprogramma en zorgt ervoor dat de praktijkproeven op een goede manier uitgevoerd worden. Het doel is te leren van de teelten en deze kennis te delen met andere telers die ook toekomstbestendig willen telen. 

 

Dit najaar komt er grond vrij op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Telers die met een nieuwe, duurzame teelt willen experimenteren, zijn van harte welkom. 
proeflocatie 2022