Nieuwe experimenten op proeflocatie AgroProeftuin de Peel

In maart zijn de eerste werkzaamheden op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel in Zeeland gestart. Er worden in 2022 16 velden met een grote diversiteit aan teeltproeven door boeren en enkele onderzoeksinstellingen aangelegd. Eiwitrijke gewassen voor human en dierlijke consumptie, de teelt van biobased producten en proeven voor bodemverbetering en natuurlijke gewasbescherming. Ook wordt een aantal nieuwe experimenten opgestart.

Nieuw op de proeflocatie zijn de teelten van veldbonen en granenmix als voer voor melkvee. Bijzonder is de proef met natuurlijke luizenbestrijding in de aardappelteelt om daarmee het gebruik van insecticiden te verminderen of niet toe te passen. In het aardappelperceel wordt in de rijsporen Oost-Indische kers geteeld dat aantrekkelijk is voor de natuurlijke vijanden van luizen. Door dit gewas op het juiste moment te maaien, trekken de insecten het aardappelgewas in waardoor de luizenbestrijding op gang komt.

Optimalisatie
Een aantal bekende teelten wordt herhaald in 2022. Vooral om de opgedane kennis te gebruiken om teelten verder te optimaliseren. Zoals de combiteelt van mais en klimbonen van melkveehouder Hol of de combiteelt van tarwe en voedererwten van John Melis.

Experiment op eigen land
Naast experimenten op de proeflocatie zijn er in 2022 ook boeren die op eigen land proeven aanleggen met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel. De proef met mechanische onkruidbestrijding in wortel en ui per robot op het bedrijf van Gert-Jan van Raaij in Haps is hier een voorbeeld van.

Ook geïnteresseerd om een experiment te doen met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel? Neem dan contact op met Ronald Luijkx, innovatiemanager bij AgroProeftuin de Peel.

indeling proeflocatie