Nieuwe data themadagen Boeren met Kennis bekend

Themadagen Boeren met Kennis

AgroProeftuin de Peel organiseert een serie themadagen ‘Boeren met Kennis’. Themadagen speciaal voor en door boeren uit de Peel, waarin we met experts en ondernemers zoals Jacob van den Borne, Pedro Janssen, Jan Maarten Dros en Martin Scholten conrete en haalbare oplossingen zoeken om een boerenbedrijf rendabel en duurzaam voort te zetten.

We bouwen in het programma aan individuele proeven die boeren in de praktijk kunnen brengen op hun eigen bedrijf. AgroProeftuin de Peel biedt daarvoor ondersteuning in de vorm van geld, grond, kennis en contacten. 

 

Overzicht alle themadagen:

18 februariHet hele jaar groen met data & tech 

25 februariBodemverbetering 

18 maart: Eiwit voor veevoer van eigen bodem

15 aprilDuurzaam verdienen als boer voor de toekomst

 

Terugblikken en presentaties

Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. De deelnemers hebben deze samen met de presentaties per mail ontvangen. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail om de terugblikken en presentaties op te vragen.