Ministerie van LNV op werkbezoek in AgroProeftuin de Peel

Secretaris-generaal (SG) Jan-Kees Goet brengt bezoek aan ondernemer AgroProeftuin de Peel

Rijk onder de indruk van onze regio


Op 14 februari jl. bracht Jan-Kees Goet, de secretaris-generaal (SG) van het Ministerie van LNV, een werkbezoek aan de regio Noordoost-Brabant. Het doel was een kennismaking met de regio en verdere verdieping van de samenwerking tussen Rijk, provincie en regio. Tijdens dit bezoek was er ook aandacht voor AgroProeftuin de Peel.

Samen met bestuurders uit Noordoost-Brabant en Brabantse gedeputeerde Elies Lemkes bezocht de SG enkele Regio Deal projecten, waaronder CHV Noordkade in Veghel en een project van AgroProeftuin de Peel. Onderweg ging het gesprek over de uitdagingen en ambities voor Noordoost-Brabant. Opgaven als transitie landbouw, leefbaarheid, gezondheid, wonen, waterbeheer en natuur in onze regio vragen om een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Daarbij is het van groot belang dat de verschillende overheden zoveel mogelijk samenwerken.

 

Aandacht voor de proeftuin
Tuinbedrijf Jonkergouw, een van de ondernemers die in samenwerking met AgroProeftuin de Peel experimenteert op het gebied van kringlooplandbouw, ontving de delegatie op zijn familiebedrijf in de gemeente Maashorst. Harm Jonkergouw sprak met de SG over zijn samenwerking met de proeftuin: "Het is voor ons de uitdaging om duurzaam te blijven telen op de hoge zandgronden en om in te kunnen blijven spelen op de veranderende wensen van retailers en consumenten. Om hierin stappen te kunnen zetten doen wij praktijkproeven op de proeflocatie van de proeftuin in samenwerking met HAS Hogeschool."

 

Belang voor de regio 
Alle deelnemers kijken terug op een geslaagde middag. Rijk, provincie en regio willen in de toekomst nog meer en beter samenwerken aan ‘Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken’ in Noordoost-Brabant. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid en brede welvaart van de inwoners in onze regio.

 

 

 

Ministerie van LNV op werkbezoek

 

 

werkbezoek in AgroProeftuin de Peel