Kringlooplandbouw

‘Hier is kringlooplandbouw in uitvoering’

‘Hier is kringlooplandbouw in uitvoering’

AgroProeftuin de Peel heeft in 2019 een nieuwe start gemaakt met een forse uitbreiding van de proeflocatie: 14 percelen experimenteerruimte voor ondernemers in de agrifood-sector. Dit is kringlooplandbouw in uitvoering, een initiatief waar bestuurders in de regio trots op zijn. “Het wordt weer fijn om in een landbouwgebied te wonen.’
 

Het terrein aan de Middenpeelweg is opgeschaald van 10 naar 35 hectare, waar de proefvelden zijn uitgemeten. Marnix Bakermans, namens de regio Noordoost-Brabant bestuurlijk trekker van de transitie van de landbouw, sloeg in februari het eerste piketpaaltje in de grond.

‘Hier is kringlooplandbouw in uitvoering’

“De agrifood-sector is heel belangrijk voor de economie in onze regio”, zegt Marnix Bakermans, burgemeester van de gemeente Landerd. “Wij willen daarom een sterke agrarische sector behouden, maar we willen ook dat deze economisch, ecologisch én maatschappelijk verantwoord produceert. De minister van Landbouw maakt zich sterk voor kringlooplandbouw. Dat past heel goed bij wat we doen in deze regio. Hier is kringlooplandbouw in uitvoering. Op deze proeflocatie gaan ondernemers het bewijs leveren dat we het voor elkaar kunnen boksen.”

Paaltje slaan

Marnix Bakermans:
"Op deze proeflocatie gaan ondernemers het bewijs leveren dat we het voor elkaar kunnen boksen."

Projecten in 3 thema’s

De praktijkproeven vallen binnen 3 thema’s: eiwit van eigen bodem, biomassa als grondstof en biodiversiteit.

  1. Eiwit van eigen bodem 
    Eiwit van eigen bodem houdt in: teelt van eiwitrijke gewassen voor de voeding voor mens en dier. Eiwit uit de regio maakt de agrifood-sector minder afhankelijk van importen. Op de proeflocatie liggen proeven met bijzondere veevoergewassen, zoals sorghum in combinatie met zonnebloemen, voedererwten, klimbonen en soja (voor silage). Ook is er een proefveld met soja die geschikt is voor humane voeding.
  2. Biomassa als grondstof
    Biomassa kan worden benut als natuurlijke grondstof voor diverse (non-food) toepassingen. Op de proeflocatie komt een demonstratieveld met 8 verschillende gewassen voor de winning van ingrediënten voor industriële toepassingen. Ook is er een proefveld met hennep voor de productie van olie en bouwmaterialen.
  3. Biodiversiteit
    De verbetering van biodiversiteit is deels gericht op het leven in de bodem, met onderzoek naar bodemverbeteraars (zoals compost en resten van de insectenteelt). Daarnaast zijn er proeven met agrarisch natuurbeheer en milieuvriendelijke teelt van vergeten groenten (bospeen in verschillende kleuren).

De proeven worden uitgevoerd door boeren uit de regio. Ze werken daarbij samen met verschillende bedrijven in de agrifood-sector, waaronder Agrifirm (gewassenteelt en diervoeding), VisscherHolland, Neutkens, DSV Zaden (gewassenteelt), Protix (insectenteelt), Van Berkel Biomassa & Bodemproducten (compost), Delphy en Louis Bolk Instituut (advies). Ook de kennisinstellingen HAS Hogeschool en WUR zijn betrokken. 

 

Proeflocatie De Peel

Elders in de regio

De proeflocatie aan de Middelpeelweg is één van de activiteiten van AgroProeftuin de Peel. Ook elders in de regio ondersteunt en ontwikkelt de AgroProeftuin vernieuwende projecten. Dat zijn experimenten met strokenteelt van mais in grasland, technieken voor een emissieloze varkensstal (ZERO-stal) en de herontwikkeling van het voormalige KI-station in Beers tot een Eiwitcampus. Daarnaast ontwikkelen de vijf Peelgemeenten in Noordoost-Brabant en het waterschap Aa en Maas in samenwerking met het Groen Ontwikkelfonds Brabant 30 tot 54 hectare natuur.

 

"Fijn om in een landbouwgebied te wonen"

Ben Brands, namens de regio bestuurlijk aanvoerder van AgroProeftuin de Peel en wethouder van Landerd, is trots op de verscheidenheid aan initiatieven. “Ondernemers in onze regio snappen dat veranderingen noodzakelijk zijn. Je ziet dat ze elkaar weten te vinden: akkerbouwers, veehouders, loonwerkers en toeleverende bedrijven. Ze zoeken verbinding met elkaar om samen te pionieren.”

Ook voor de omgeving is dit winst, vindt Brands. “De sector is zich bewust van de druk die deze legt op de samenleving. In AgroProeftuin de Peel gaan ondernemers daarmee aan de slag. Zij werken aan de productie van goed en gezond voedsel, de zorg voor de bodem, een mooi landschap en het minimaliseren van overlast. Daardoor wordt het weer fijn om in een landbouwgebied te wonen en actief te zijn!”


Ben Brands:

"De sector is zich bewust van de druk die deze legt op de samenleving. In AgroProeftuin de Peel gaan ondernemers daarmee aan de slag."