Ben Brands plaatst 1ste bord AgroProeftuin de Peel ter afscheid 

Ben Brands is wethouder in de gemeente Landerd en voorzitter van de stuurgroep van AgroProeftuin de Peel. Per 1 januari stopt hij als wethouder en treedt hij terug als voorzitter van de stuurgroep. Zijn laatste handeling was het plaatsen van het eerste officiële AgroProeftuin de Peel-bord bij het bedrijf Fruitzforlife van Sjef en Wilma van Dongen; één van de ondernemers in de regio waar de proeftuin mee samenwerkt. 

 

Cruciale rol

Ben Brands heeft een cruciale rol gespeeld bij de groei van de proeftuin. Als wethouder van Landerd heeft hij ervoor gezorgd dat de proeflocatie van de proeftuin, toen nog onder de naam AgroAs de Peel, met de eerste 5 ha proefgrond van start kon. Dat gaf het programma een belangrijke zet. Vervolgens heeft hij er als voorzitter van de stuurgroep voor gezorgd dat AgroProeftuin de Peel op de kaart werd gezet.

Los van een echte pionier met een groen hart is Ben ook een aimabel mens met een groot hart. “Hij wil altijd het beste uit mensen halen. Als er iets is, staat hij er. Hij geeft vertrouwen en neemt ook de verantwoordelijkheid als iets misgaat. Dat is precies wat we nodig hebben voor een proeftuin waarin experimenten ook wel eens kunnen mislukken”, zegt Michiel Ytsma, programma-ontwikkelaar van AgroProeftuin de Peel. “Ben weet mensen enthousiast te maken en partijen bij elkaar te brengen, een echte verbinder. Wat begon op een stuk grond van 5 ha is mede dankzij Ben en de samenwerking met het GroenOntwikkelfonds Brabant (GOB) uitgegroeid tot een volwaardige proeflocatie van 35 hectare plus verschillende innovatieve projecten bij bedrijven in de regio.”

 

"Ben weet mensen enthousiast te maken en partijen bij elkaar te brengen, een echte verbinder"

 

Eetbaar landschap

Een van die bedrijven in de regio is Fruitzforlife, het agroforestry bedrijf van Sjef en Wilma van Dongen. Zij hebben als doel om zoveel mogelijk eetbaar landschap te ontwikkelen. Ze kweken meer dan 400 soorten eetbare bomen en struiken en helpen boeren met het grootschalig en bedrijfsmatig inpassen van deze bomen in het teeltsysteem. Hier is duidelijk behoefte aan bij boeren die een nieuwe invulling zoeken voor hun huidige veehouderij of landbouwbedrijf, want het bedrijf van Van Dongen groeit enorm hard. 

In de beginfase heeft Sjef van Dongen met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel geëxperimenteerd met de teelt van de exotische pawpaw bomen. Daarnaast was hij in samenwerking met HAS Hogeschool en verschillende ondernemers betrokken bij de ontwikkeling van proeven voor bodemverbetering met gebruik van insectenresten en lava. Bovendien is Van Dongen sinds kort gestart met een nieuw zaaigeldproject waarmee hij experimenteert met de air-pot techniek om het plantmateriaal voor agroforestry bomen in een pot te kunnen kweken.

Het netwerk van AgroProeftuin de Peel is belangrijk voor Sjef: “Door kennis uit te wisselen met andere ondernemers kunnen we veel van elkaar leren. Die kennis pas ik toe in mijn bedrijf. Ook brengt de proeftuin mij waar nodig in contact met de juiste mensen als het gaat om subsidies, vergunningen en dat soort zaken. Ik ben heel blij met deze samenwerking."

 

"Agroforestry is interessant voor het milieu, de biodiversiteit en

voor de ondernemer"

 

Sjef en Wilma hebben grote toekomstplannen. Komend jaar maakt de pluimeehouderij van de buurman plaats voor uitbreiding van de kwekerij. Ook starten ze een praktijkcentrum oftewel Groene Hub waar zowel boeren als consumenten kunnen zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van agroforestry. Voor de ontwikkeling van die plannen zoekt het ondernemende stel ook samenwerking met AgroProeftuin de Peel en de organisaties die daarachter zitten.

 

Olievlek

Om te laten zien dat de proeftuin veel meer is dan alleen de proeflocatie, plaatste Ben Brands in het kader van zijn afscheid het eerste AgroProeftuin de Peel-bord bij het bedrijf van Sjef van Dongen in het dorp Zeeland. Ben Brands: “Zo maken we zichtbaar dat AgroProeftuin de Peel buiten de proeflocatie waar boeren experimenteren met nieuwe teelten nog veel meer ondernemers in de regio verder helpt. Dat kan met financiële ondersteuning, grond op proeflocaties, kennis en netwerk. Elke agrarische ondernemer die duurzaam wil vernieuwen kan aankloppen voor hulp. De komende tijd plaatsen we bij nog 20 ondernemers die pionieren met hulp van AgroProeftuin de Peel zo'n bord. Het is de bedoeling dat de regio Noordoost-Brabant straks helemaal volstaat met deze herkenbare borden. Hoe meer borden, hoe meer verschil we maken, daar gaat het om.”

 

“Zo maken we zichtbaar dat AgroProeftuin de Peel buiten de proeflocatie nog veel meer ondernemers in de regio ondersteunt"

 

Gepaste trots

Ben kijkt met veel plezier en gepaste trots terug op zijn betrokkenheid bij de proeftuin. “Het mooie is dat agrarische ondernemers dankzij de proeftuin zonder veel hulp van de overheid nieuwe dingen kunnen uitproberen en zo de stap naar kringlooplandbouw kunnen zetten. We hebben er heel bewust voor gekozen om in de stuurgroep niet alleen overheidsbestuurders te zetten, maar ook mensen uit de branche die zelf een belangrijk rol hebben. Zo zijn de HAS, WUR, ZLTO, RNOB, AgriFood Capital en de provincie vertegenwoordigd en zit Erik Geene als ondernemer uit het gebied in de stuurgroep. Die dragen inhoudelijk ook allemaal hun steentje bij. Dat werkt. Ik ben blij dat ik het mijne heb kunnen bijdragen en weet zeker dat er nog veel mooie dingen gaan gebeuren in de toekomst. ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Brands neemt afscheid als voorzitter van de stuurgroep van AgroProeftuin de Peel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Brands en Sjef van Dongen plaatsen samen het 1ste AgroProeftuin de Peel-bord in de regio bij het agroforestry bedrijf van Sjef van Dongen in het dorp Zeeland.