Peel specialiteiten

Interessante resultaten en 3 nieuwe proeven op proeflocatie

Interessante resultaten met experimentele teeltmethoden en ongewone gewassen. Dat is, in het kort, de oogst van 2020 op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Zo lijkt bataat een perspectiefvolle teelt, leveren luzerne en kruidenrijk grasland ondanks droogte een mooie voeropbrengst en kunnen verschillende gewassen samen (in een mengteelt) meer dan alleen. Komend jaar is er opnieuw volop activiteit op de proeflocatie. Opnieuw zijn er 16 verschillende proefvelden, waarvan 3 met nieuwe experimenten.

De proeflocatie - aan de Middenpeelweg bij Zeeland - is bedoeld voor boeren die nieuwe ideeën willen testen in de praktijk. Hier is kringlooplandbouw in uitvoering. Agroproeftuin de Peel stelt de grond beschikbaar, HAS Hogeschool biedt begeleiding bij de proeven.

 

Bataat kansrijk

In 2020 voerden pioniers 16 verschillende proeven uit. Dat pionierswerk leverde opvallende inzichten op. De zoette aardappel (bataat) doet het bijvoorbeeld goed in de proeftuin. Met ondersteuning van druppelirrigatie lijkt dit exotische gewas kansrijk voor Brabantse telers. (Lees meer over de kansen van bataat: Peelspecialiteiten te koop: van zoete aardappel tot veldbonen)

 

Weinig last van droogte

Ook opmerkelijk is dat verschillende alternatieve veevoergewassen goed hebben gepresteerd, ondanks de droge zomer. Het proefveld met luzerne leverde zonder beregening een behoorlijke opbrengst: 10,9 ton droge stof per hectare. De luzerne is onderdeel van de zogenoemde vogelakker. Deze wordt zeer laat in het voorjaar (eind mei) gemaaid. Het gewas is dan al sterk verhout en vooral geschikt als structuurrijk ruwvoer. Ook het perceel met kruidenrijk grasland had relatief weinig last van de droogte.

Zoete aardappel

Foto's: bataat (boven) en luzerne op de vogelakker (onder)

Planten die elkaar versterken

Op een aantal andere velden is ervaring opgedaan met mengteelten, waarbij twee soorten door elkaar groeien. De planten kunnen elkaar versterken en aanvullen, zodat ze mogelijk minder afhankelijk worden van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Samen presteren ze meer dan alleen. Gerst met erwten, bijvoorbeeld, levert in een mengteelt potentieel meer op dan wanneer ze gescheiden van elkaar groeien. De combinatie van het graan met de peulvrucht wordt ingezet als een eiwitrijk product voor de voeding van varkens.

Een mix met een zaaizaadverhouding van 120 kg gerst en 70 erwten leverde in deze proef de hoogste eiwitopbrengst. Het oogstvolume, in tonnen droge stof per hectare was echter lager in vergelijking met 100 procent gerst. Dat kwam doordat erwten en gerst niet tegelijk afrijpten. De erwten waren later rijp dan de gerst. Een deel van de gerstkorrels ging daardoor verloren voor de oogst. Voor 2021 is het doel oogstsynchronisatie. Als het graan en de erwten tegelijk rijp zijn, gaat er bij de oogst minder verloren.

Ook de eerste ervaringen in de proef met strokenteelt van mais en granen waren positief. In deze nog experimentele teeltmethode staan de gewassen in afwisselende, smalle banen in plaats van op grote percelen met één soort (monocultuur). Ook bij deze teeltmethode geldt dat planten elkaar kunnen versterken en aanvullen. De ervaring op de proeflocatie leert dat strokenteelt uitvoerbaar is met gangbare machines.

 

 

Foto: mengteelt gerst en voedererwten

Eiwit

Op een aantal andere proefvelden stonden gewassen voor de productie van eiwitrijke grondstoffen voor humane voeding, zoals (Neder-)soja en veldbonen. Ook een proef met suikerbieten valt onder deze noemer. Deze staat namelijk in het teken van een nieuwe technologie om eiwitten te winnen uit het loof van de biet. In het eerste jaar van de proef is onderzoek gedaan naar het eiwitgehalte van verschillende rassen. Daaruit blijkt dat sommige rassen beter scoren dan andere, belangrijk om te weten voor het verder ontwikkelen van de winning van eiwit uit bietenblad.

 

3 nieuwe proeven

De meeste experimenten gaan in het nieuwe jaar verder. Drie proeven zijn in 2020 afgerond. Daardoor is er in 2021 ruimte voor drie nieuwe. In de eerste gaat melkveehouder Mark Verkuijlen onderzoek doen naar de teelt van lupinen als eiwitrijk voer voor melkvee. Daarnaast gaat akkerbouwer/veehouder John Melis experimenteren met een alternatieve manier voor het verbouwen van voor mais, namelijk teelt op ruggen. Doel is potentiële voordelen voor het milieu en de bodemkwaliteit te onderzoeken. In de derde nieuwe proef wil akkerbouwer/loonwerker Ron Peters ervaring opdoen met blauw maanzaad. De teelt van dit gewas komt praktisch alleen voor op de zuidwestelijke kleigronden. Op de proeflocatie moet blijken of dit gewas ook aantrekkelijk is voor het Brabantse zand.

 

Informatie en contact

Meer informatie over proeven vindt u op de projectpagina over de proeflocatie.
Wilt u een bijzonder gewas of een alternatieve teeltmethode uitproberen? Of iets nieuws laten zien in de praktijk? Neem dan contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx (r.luijkx@agrifoodcapital.nl) of programma-ontwikkelaar Michiel Ytsma (m.ytsma@agrifoodcapital.nl). Zij informeren u graag over de mogelijkheden van de proeflocatie of andere manieren waarop AgroProeftuin de Peel pioniers ondersteunt.

 

Lupine

Foto: lupine

Informatie of contact

Meer informatie over proeven vindt u op de projectpagina over de proeflocatie. Wilt u een bijzonder gewas of een alternatieve teeltmethode uitproberen? Of iets nieuws laten zien in de praktijk? Neem dan contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx (r.luijkx@agrifoodcapital.nl) of programma-ontwikkelaar Michiel Ytsma (m.ytsma@agrifoodcapital.nl). Zij informeren u graag over de mogelijkheden van de proeflocatie of een van de andere manieren waarop AgroProeftuin de Peel pioniers ondersteunt.